Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalvinchan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 02:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsmars

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 05:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

ccoslor

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 09:41 AM PDT

Περιγραφή

On common lamb's-quarters, eating a breakfast of aphid