Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

katz

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

51st and Wisconsin (Google, OSM)

Περιγραφή

This animal was seen in a backyard at Wells and 51st, on 51st and Wisconsin Ave., and Hillside Lane.
It doesn't look like a coyote, right?

Ετικέτες