Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

jfrail

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 08:35 AM ADT

Περιγραφή

Found in my parents' driveway!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 01:38 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Queens, CA-NS, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

It was awesome to find a new occurrence of this cool species, which was one of my prime targets for the day, after 8 km of hot, hard, bog-slogging.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:40 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlynh

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Hants, CA-NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonydigby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 04:28 PM ADT

Τόπος

Hampton, NS, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On a 4wheeler trail through wet uplands hardwood stand of maple beech oak ash and yellow birch
My first time seeing the cups!
Woohoo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmanning

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 12:41 PM ADT

Περιγραφή

Cloud Lake Wilderness Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen_c-m

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020