Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauralh

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2018 10:46 AM PDT

Τόπος

Vancouver, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sandhill Crane

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladystacia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 12:58 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 12:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 11:00 AM PDT

Τόπος

Centennial Pond (Google, OSM)

Περιγραφή

more blue than black overall, large blue eye spots

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 11:00 AM PDT

Τόπος

Centennial Pond (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

litzalovell

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019

Τόπος

brookside wetlands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

litzalovell

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019

Τόπος

brookside wetlands (Google, OSM)

Περιγραφή

Damaged. Looked like it had been pecked by a bird or something. On the ground and easy to catch.

possible teneral

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 02:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 02:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chemistree

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chemistree

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blcomegys

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Τόπος

Brookside wetlands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blcomegys

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Τόπος

Brookside wetlands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Τόπος

Westmoreland Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Τόπος

Westmoreland Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Τόπος

Westmoreland Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Τόπος

Westmoreland Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Τόπος

Westmoreland Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Τόπος

Westmoreland Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Τόπος

Westmoreland Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 12:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 12:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 02:20 PM PDT

Τόπος

Centennial Pond (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 01:41 PM PDT

Τόπος

Centennial Pond (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 01:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee-sm

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 01:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019

Τόπος

Brookside Wetlands (Google, OSM)

Περιγραφή

Second photo by Bonnie Comegys.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019

Τόπος

Brookside Wetlands (Google, OSM)

Περιγραφή

First photo by Patricia Edmonds, third photo by Bonnie Comegys.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philnosler

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019

Τόπος

Brookside Wetlands (Google, OSM)

Περιγραφή

First photograph by Patricia Edmonds, third photograph by Bonnie Comegys.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabond

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019

Τόπος

Westmoreland (Google, OSM)

Περιγραφή

Water levels in Crystal Springs have gone up. The margin around the pond is wetter than in July and the inlet to the pond is substantially deeper. Given that it was a warm, mostly sunny day, the dragonfly activity at the site was very low. We saw very few individuals patrolling the water. The pond was particularly quiet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 02:37 PM PST

Περιγραφή

On decaying log ~10m from Willamette River; obtained specimen; still keying...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Roosting in Tamarisk grove outside western edge of the park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2016 01:30 PM PST

Περιγραφή

Female, inland from the breakwater.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2015 11:45 AM PDT

Περιγραφή

Directly in the shrubbery north of the boardwalk entrance (from the parking lot), along the inner Bolsa Bay; likely pushed up by high tide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2016 03:40 PM PST

Περιγραφή

Continuing female consistently diving; drab black-brown head and back, gray/white flanks, small tuft, no white around base of bill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2012 12:55 PM PDT

Περιγραφή

Accidentally walked up on; flew off over the slope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2017 08:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2017 02:50 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 03:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

PIGU surveys for Nisqually Reach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2017 09:08 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 09:27 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2017 03:17 PM PDT

Περιγραφή

Three individuals feeding on Tansy ragwort.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 11:40 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 01:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 02:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2017 12:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 05:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 05:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2017 09:10 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2016 10:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Douglas (Tamiasciurus douglasii)

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 06:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2017 07:27 PM PDT

Περιγραφή

Two or three individuals foraging on a decomposing American shrew-mole; produced a "buzzing" sort of noise while foraging, which allowed me to locate them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 08:42 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017 06:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2010 02:51 PM CST

Περιγραφή

Male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

atthebreu

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 10:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 08:35 AM PDT

Περιγραφή

Victory! They've somehow outcompeted the HOSP!
Seen gathering downy materials for nest while in flight. Adult with white below the eye.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2017 10:15 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 06:33 PM PDT

Περιγραφή

4 fluffy individuals; watched adult feeding them; please do not disturb!