Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

maxtosch

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2010 09:36 ΠΜ UTC

Τόπος

Al Djoufrah, Libye (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2018 12:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustinsoulard

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:12 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yado

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 04:26 ΜΜ EEST

Τόπος

Fougères (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaoc

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 06:08 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheliahargis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 10:55 ΠΜ CDT

Τόπος

Commons Ford (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what is going on but this is the fourth birder that I know of who has had a phoebe perch on their binoculars or on their person at Commons Ford.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 10:39 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)

Παρατηρητής

oliviermoine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 05:14 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross141

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 08:35 ΠΜ EST

Τόπος

Bay Lake, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2013 09:01 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

stephanephilizot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 02:29 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vince29

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 09:12 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 11:04 ΠΜ CEST

Τόπος

Antibes, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 04:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2011 11:00 ΠΜ CEST

Τόπος

Réunion (Google, OSM)

Περιγραφή

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2016 05:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 12:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2013 09:13 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivetteavila

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 06:56 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimarcor

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 03:44 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 11:45 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

layme

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 07:17 ΠΜ -04

Τόπος

Vaca Diez, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandovaca

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 05:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 11:52 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαρουπιά (Ceratonia siliqua)

Παρατηρητής

chois

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2014 05:16 ΜΜ MDT

Περιγραφή

I foraged these carob pods and then processed it into some carob powder. It is delicious!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philchris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 08:43 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2014 09:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 12:18 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Location fixed manually.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycladtrvlr

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 05:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rina59

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 11:15 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michi1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2014 05:48 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:23 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 04:16 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Location fixed manually based on these other observations:
https://www.inaturalist.org/observations/35641567
at 16:09
https://www.inaturalist.org/observations/35642944
at 16:18

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2013 10:41 ΠΜ CEST