Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bedd1981

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 09:20 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cymbre

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 03:14 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilouque

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 04:06 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018

Περιγραφή

color blanco

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humbleearthgarden

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 11:52 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:12 AM CDT

Περιγραφή

This observation is for the wasp being eaten by the flycatcher, which has its own observation here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:38 PM CDT

Περιγραφή

The caracara was driving the vulture away from a nearby cow carcass.
A separate observation for the vulture is here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 11:24 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 07:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelemunson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 11:03 AM UTC

Περιγραφή

Appeared in my backyard overnight. Mix of pine and hardwood, limited sun.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirk_gardner

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 09:34 AM CDT

Περιγραφή

Snake was captured and relocated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karakaxa

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 11:20 AM +03

Περιγραφή

Handled carefully and then released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davedenlinger

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 06:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_awesome

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

finally! a ringed map turtle that i can see the rings on!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmichael

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 03:33 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mglaspell

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 03:00 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Του Βάλτου (Sylvilagus aquaticus)

Παρατηρητής

cmklym

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 06:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 03:16 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamestdoucet

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexwild

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 01:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamestdoucet

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I did not know that these guys lay such ornate eggs. You can almost see the insect inside, as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbick

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 02:37 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2018 04:19 PM CST

Περιγραφή

First time I've seen this beautiful sand nesting species!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2019 05:01 PM EDT

Περιγραφή

From berlese

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veroncawi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilouque

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 10:04 AM CDT