Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prappas1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:49 PM PDT

Περιγραφή

Found at high elevation, sub-alpine, along a creek drainage, replete with grasses and flowers. Not quite sure if this is a female or male. Females are more boldly spotted.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 01:53 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fallriver22

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:29 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akradish

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 03:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vjh

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:51 PM PDT

Περιγραφή

On Coreopsis tinctoria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madaboutforests

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:04 PM PDT

Τόπος

Clearwater, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prappas1

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 01:45 PM PDT

Τόπος

Nelson, BC, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Yard butterfly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prappas1

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:56 AM PDT

Τόπος

Nelson, BC, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

In our yard. Can't get enough of this copper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:18 PM PDT

Περιγραφή

White Lake, Okanagan, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 03:15 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwr

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 01:44 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fallriver22

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 12:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmannaerts

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prappas1

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:10 PM PDT

Περιγραφή

Several found in Sparrow Grasslands Protected Area. Too early in year for any "affinis" which are also in this area.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgatten

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 03:53 PM PDT

Περιγραφή

Received expert confirmation from Norbert Kondla.