Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillywat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:43 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 11:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022

Περιγραφή

Five plants in one group, of which four flowering and one a new seedling since last year.
Another very small group about to flower.
However the group that had the most plants last year are now all dead except one seedling (probably doomed) in shallow sand on rock slabs with other species there also dying.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 01:55 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:54 ΠΜ SAST

Περιγραφή

GSB 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronelvisser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdayin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 11:26 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Listed as DDD, known from only the type collection made in the 1940's

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

First record for species for 100 years. Regarded as Data Deficient on Redlist, but just extremely localised in an inaccessible habitat. Two plants observed, may be more lower on steep slopes. Grows amongst dense Osmitopsis astericoides stands. Current known area <100sq.m. Should be regarded as Critically Rare or even Endangered or Critically Endangered as although well-conserved there is nowhere for it to go should climate change the habitat or fire regime.
Last three photos show comparison of Brunia pillansii (left) with Brunia cordata (right), of which there was a single plant also grew in the area https://www.inaturalist.org/observations/95511393. Leaves of B. pillansii are adpressed to the stem up to the inflorescence (some spreading leaves on lower branches), whereas B. cordata the leaves are spreading up to the inflorescence. Flowers of B. pillansii are also larger, 5-6mm across, whereas B. cordata flowers are around 4mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 07:43 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenintaba

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Only found 1 plant on a edged of a cleared path.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helene_preston

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 08:33 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malthinus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

4 plants seen, smaller in size than a AAA battery. the population is under serious threat from habitat loss, disturbance, and invasive aliens. haven't had luck finding this orchid flowering from three previous search attempts - they don't flower readily.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:39 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Around 100 plants in this wetland system!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniot

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 12:11 ΜΜ SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 09:53 ΠΜ SAST

Περιγραφή

oznor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dereksilberblatt

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 12:39 ΜΜ SAST

Περιγραφή

see comments

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 03:14 ΜΜ SAST

Τόπος

Slab Pk, e4 (Google, OSM)

Περιγραφή

2 plants seen, in rock crevices

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017 08:11 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Post Fire December 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:15 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Dry vernal pool. Recently discovered by CREW.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Disa minor

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

Found by Mark Johnston, who kindly pointed us in their direction.

Tiny little things, growing out of damp moss on some rocks above a pool. At times their location would be in a watercourse, though water was no longer flowing down that section of rock when we saw the plants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomfusi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:23 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garethfee18

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

6 plants and 1 dead plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexdietrick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Περιγραφή

Drosera rubrifolia. First photos of this species in situ