Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 07:58 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 11:10 AM +06

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 10:32 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 08:57 AM +06

Περιγραφή

Абдомен похож на Z. schmidti, карапас на Z. nenilini. К сожалению, не сделал фото эпигины, поэтому придётся пока оставить на уровне рода.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 12:42 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 10:57 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 12:06 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 11:59 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:19 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 11:47 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 10:24 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 10:32 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 10:46 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 10:57 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 08:07 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 01:41 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:43 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 10:33 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 11:49 AM +06

Περιγραφή

Совсем малыш ещё.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 06:15 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 11:31 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 12:06 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 12:56 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:25 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:57 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 03:06 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 12:09 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 12:26 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 07:34 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 02:04 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 11:12 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 12:00 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 12:32 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 07:51 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 09:43 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 09:38 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 09:41 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 11:22 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 10:36 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 12:57 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 11:18 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 10:52 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 11:58 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 03:18 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 04:51 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 10:57 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 10:42 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 08:41 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 07:21 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 05:29 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 10:55 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 03:35 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 03:31 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:46 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:51 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 11:54 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 11:19 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 10:45 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 07:26 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 07:22 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 08:31 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 01:15 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 01:35 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 02:09 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 02:22 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 01:12 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 09:29 PM +06

Περιγραφή

На самом деле это Enoplognatha submargarita Yaginuma & Zhu, 1992. В сей момент вид необоснованно считается синонимом, но он несомненно будет восстановлен, это лишь вопрос времени.
Использовано фото из статей Zamani, A., Dimitrov, D., Weiss, I., Alimohammadi, S., Rafiei-Jahed, R., Esyunin, S. L., Moradmand, M., Chatzaki, M. & Marusik, Y. M. (2020). New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), part VII. Arachnology 18(6): 569-591.

https://wsc.nmbe.ch/reference/15500
и Yaginuma, T. & Zhu, M. S. (1992). A new species and a newly recorded species of the genus Enoplognatha from China (Araneae: Theridiidae)
https://wsc.nmbe.ch/reference/7415
Самца можно увидеть здесь: https://www.inaturalist.org/observations/55473117

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 10:15 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 10:22 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 11:10 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 01:27 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 01:18 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 04:52 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 02:03 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 08:54 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 12:28 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 09:16 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 06:25 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 09:39 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 06:03 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 08:08 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:30 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 09:31 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 08:31 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:54 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:13 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:51 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 01:18 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 11:26 AM +06

Περιγραφή

Обитают на кустах в песчаной пустыне.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 11:02 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 08:19 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 04:45 PM +06

Περιγραφή

Описаны две морфологические вариации самцов этого вида - жёлтая и тёмно-коричневая, почти чёрная. До сих пор мне встречались лишь тёмные самцы. А вот и жёлтый.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 04:25 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 10:28 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2002 12:00 AM SAST

Περιγραφή

Neoris huttoni shadulla, Moore 1872
http://tpittaway.tripod.com/silk/n_hut.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 11:45 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 01:08 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:22 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 04:01 PM +06