Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenasolodovnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 09:49 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fornax313

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023

Περιγραφή

Caenoscelis subdeplanata Brisout de Barneville, 1882

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koririco

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 04:58 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budetinetakoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 02:19 ΜΜ MSK

Περιγραφή

On Linaria vulgaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wongun

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 02:35 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abogomazova

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:44 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 07:49 ΜΜ +04

Περιγραφή

на смолёвке ночецветковой

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akr8n8s

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 11:44 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krivosheev

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:11 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 11:29 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 06:51 ΠΜ MSK

Περιγραφή

On Veronica longifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynbosfia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 03:59 ΜΜ SAST

Περιγραφή

This is the adult - https://www.inaturalist.org/observations/163801629

Pupa and cocoon - https://www.inaturalist.org/observations/165471094

Food plant - Gymnosporia buxifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 11:42 ΠΜ +07

Περιγραφή

Very small - maybe 2 mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_jarosiewicz

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 06:18 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)

Παρατηρητής

leasophiah

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:43 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 02:33 ΜΜ MSK

Περιγραφή

on Plantago lanceolata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andygo1

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 11:23 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Pahang, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janbecker

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 05:07 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Just this foto existing...
On Hedera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniil_polyakov

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 12:36 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniil_polyakov

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 04:29 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanuelkern

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:51 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 03:47 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 03:52 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2008 04:17 ΜΜ EEST

Τόπος

Salkhad, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karainio

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lidiya_antonova

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 11:47 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterina175

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 06:22 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_messner

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:40 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 05:01 ΜΜ CEST

Περιγραφή

T8_1_36 (Wörth a. d. Lafnitz, Wiese, soeben gemäht) SOMMER
gesaugt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akifsuna

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 03:13 ΜΜ +03

Τόπος

Çankaya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

found while cutting sweet potatoes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:41 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 01:44 ΜΜ CEST

Περιγραφή

3,5mm on Corylus avellana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 09:36 ΠΜ MSK

Περιγραφή

On Veronica longifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)

Παρατηρητής

polkcountymike

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2013 07:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Lakeland Highlands Scrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasmuscool99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 04:19 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Found on Cakile maritima (strandsennep) on the beach. It should have mostly 3 rows of hairs in the elytral intervals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist28086

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 02:35 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 06:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photo-nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolw2137

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:56 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karooicus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 11:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippbyzov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 09:51 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:13 ΜΜ +01

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ωτιόρρυγχος (Γένος Otiorhynchus)

Παρατηρητής

alzov

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

den4ik

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 01:53 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:29 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 04:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdnss

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:11 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 08:56 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silmaril986

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:27 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrrite

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 04:06 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 07:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 12:44 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 07:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewins

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 08:08 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir175

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 06:01 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sansansusan

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:40 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_kulikov

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 08:47 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lentniy

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 01:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mentalfox

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 03:45 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihi

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 01:34 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cambala

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:55 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dokkalfar

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 06:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 02:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnauky

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 06:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexploradoresfarallones

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 10:18 ΠΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gremo

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 07:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wuce6

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 08:39 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2011 02:29 ΜΜ MSK

Περιγραφή

on Veronica longifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darkromas

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 07:51 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuri_bengus

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 12:21 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 08:41 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bazwal

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 11:17 ΠΜ GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epopov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 02:24 ΜΜ MSK

Περιγραφή

on gall caused by Biorhiza pallida on Quercus robur

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihuangwen

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:41 ΜΜ CST

Τόπος

Yueyang, CN-HN, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 11:38 ΠΜ MSK

Περιγραφή

on Acer tataricum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chepdk

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 08:29 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magyarnevl

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 04:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 01:59 ΜΜ MSK

Περιγραφή

on Salix alba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvolkotrub

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:55 ΠΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rovzap

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:14 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:21 ΠΜ MSK

Περιγραφή

on Erodium ciconium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lu_s_w

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 03:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

follow iNaturalist's suggestion ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jianong_li

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 01:01 ΜΜ CST

Τόπος

昌平区虎峪村 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

straybird726

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 09:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:16 ΜΜ MSK

Περιγραφή

on Centaurea cheiranthifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natael51

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 01:42 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Private location. Observed on the East side of the Andes in Ecuador at about 6,000 ft. Elevation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenlaphoto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 09:47 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2010 02:14 ΜΜ -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 04:04 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2015 01:06 ΠΜ CET

Τόπος

Taveuni, Fiji (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myerssusan

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2010 10:25 ΠΜ PDT

Τόπος

Gobi Desert (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ωτιόρρυγχος (Γένος Otiorhynchus)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 12:06 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)

Παρατηρητής

miron2013

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 08:18 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzheltov

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2012 04:16 ΜΜ UTC