Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 06:36 PM CET

Περιγραφή

Braconidae sp., Malaise trap 23-30 October 2020, Aranda, ACT, Australia

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 09:17 PM AEDT

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACt, Australia, 12-19 March 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες Οικογένεια Ichneumonidae

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 11:27 PM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Ausralia, 21-28 May 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες Οικογένεια Ichneumonidae

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:29 PM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 28 May to 4 June 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:50 PM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 4-11 June 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:06 PM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 4-11 June 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:00 PM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 4-11 June 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:03 PM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 4-11 June 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 08:55 PM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 4-11 June 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 09:20 PM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise Trap, Aranda, ACT, Australia, 11-18 June 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 09:15 PM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise Trap, Aranda, ACT, Australia, 11-18 June 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:54 AM AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, 2614, 30 April to 7 May 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achertok

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 04:58 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 05:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 05:33 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες Οικογένεια Ichneumonidae

Παρατηρητής

rovzap

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 11:33 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 03:24 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 09:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vuk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2013 06:16 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 03:17 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 10:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες Οικογένεια Ichneumonidae

Παρατηρητής

henrycw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 06:37 PM UTC

Περιγραφή

Found inside a rotten log alongside two sweat bees. Wing venation indicates Ichneumonidae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 01:23 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 01:18 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 01:21 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwilson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 08:19 PM NZDT

Περιγραφή

Megastylus sp.?
Body length c.6mm.
Caught on inside window.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 20-28 September 2019, photos taken at California Academy of Sciences. Female braconid? Also posted to BG here:
https://bugguide.net/node/view/1750524

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 20-28 September 2019, photos taken at California Academy of Sciences. Orthocentrinae?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 14-20 September 2019, photo taken at California Academy of Sciences.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 7-14 September 2019, photo taken at California Academy of Sciences. Metopiinae?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 26 Jul - 3 Aug 2019, photo taken at California Academy of Sciences. Keys to Orthocentrus versus Metopiinae.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 3-10 August 2019, photos taken at California Academy of Sciences. Another Orthocentrus versus Metopiinae, I think.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 10-17 August 2019, photos taken at California Academy of Sciences. Genus ID based on past specimens identified by A. Humala - although I sometimes have trouble with this genus versus Metopiinae.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

renko

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 01:42 PM CEST

Τόπος

Arques, France (Google, OSM)

Περιγραφή

female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ropro

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 01:39 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ropro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 11:17 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 17-24 August 2019, photos taken at California Academy of Sciences.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 24-31 August 2019, photos taken at California Academy of Sciences. Tentative genus ID based on past specimens - might also be Metopiinae?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 3-10 August 2019, photo taken at California Academy of Sciences. Tentative subfamily ID based in part of protruding face. Also posted to BG here:
https://bugguide.net/node/view/1736969

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connietaylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 10:23 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 26 Jul - 3 Aug 2019, photos taken at California Academy of Sciences. Keys to Ichneumoninae, but doesn't look right, very curved head and projecting clypeus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

paulbowyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019

Περιγραφή

Caught in Malaise trap 27 Jun - 4 Jul 2019. Photos taken at California Academy of Sciences. About 2 mm, hopefully family is correct? Got to section 4 of Wahl key and got lost... :)

Also posted to BG here:
https://bugguide.net/node/view/1694858

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες Οικογένεια Ichneumonidae

Παρατηρητής

daniel_heald

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2014

Περιγραφή

Ichneumonid Wasp
Identified as Ichneumonidae on Bowerbird by Ken Walker: "Difficult one to place to family. The structure of the antenna (swollen scape with remainder small) and the extensive hind wing venation points to Ichneumonidae."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 08:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες Οικογένεια Ichneumonidae

Παρατηρητής

lek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2016 12:14 PM +13

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

6 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 01:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ngaro

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 06:11 PM NZST