Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tomneily

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Kings, CA-NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tomneily

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On basalt outcrop

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tomneily

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On rock in stream