Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 12:22 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found on the beach. Felt like plastic, flexible to a gentle squeeze.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

shoshanna_r

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_mo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Finally!!