Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamtzibim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 03:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarsalmeronbarrera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 02:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortarosy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magali70

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 10:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ombeline_sculfort

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 04:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinaloasilvestre

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseamorin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2016 07:34 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierraeco

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 07:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santanadnl

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 08:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2017 11:21 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 12:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirkadario

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

León, NI (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmtercero

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:30 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariourrutia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 02:07 ΜΜ CST

Τόπος

Danlí, Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

magali70

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:41 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latika_malik86

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 02:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_arreola

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 02:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalvarezg

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 01:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_acosta

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 03:28 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2012 10:41 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siyaj-chan

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_jacobo_uas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Sinaloa, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoc

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltazapa

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 11:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narangelica

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 06:22 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eco-bahia

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 10:56 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Centro de interpretación de la naturaleza eco-Bahía

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalbertoflores

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 07:15 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalombrises

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 01:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:07 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrossmunro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:28 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrossmunro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 10:32 ΠΜ CST

Περιγραφή

Weedy pasture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalia89

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:38 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorantes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2014 02:32 ΜΜ CDT

Τόπος

Calakmul, Campeche (Google, OSM)

Περιγραφή

Hembra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franko

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2014 11:28 ΠΜ -05

Περιγραφή

Blue eyed Sailor ♂
Dynamine dyonis (Geyer, 1837)
Familia: Nymphalidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio_a_rodriguez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2016 12:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geogmau

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolas101

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 12:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillo_alvarado_julio_cesar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 01:31 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)

Παρατηρητής

lupita133

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 09:20 ΠΜ CST

Τόπος

Paso Ancho (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magali70

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 02:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magali70

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 01:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalvarezg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 12:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalvarezg

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 11:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalvarezg

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 12:50 ΜΜ CST

Περιγραφή

02 de Junio 2023 es larva de primer estadio/ instar 1 larval
https://www.naturalista.mx/observations/165265315

06-Junio-2023 es larva de segundo estadio/instar 2 larval
https://www.naturalista.mx/observations/165939037

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magali70

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 09:58 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarapatriciaroldn

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 05:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalvarezg

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:36 ΜΜ CST

Περιγραφή

may. 10, 2023 ·(instar 1 poco antes de cambiar a instar 2)
https://www.naturalista.mx/observations/160981886

may. 11, 2023 (Instar 2)
https://www.naturalista.mx/observations/164150345

may. 15, 2023 (Instar 2) poco antes de cambiar a instar 3
https://www.naturalista.mx/observations/161859878

may. 18, 2023 (Instar 3)
https://www.naturalista.mx/observations/162330684

may. 22, 2023 (Instar 4)
https://www.naturalista.mx/observations/163561411

may. 27, 2023 (instar 4) poco antes de cambiar a instar 5
https://www.naturalista.mx/observations/164089124

may. 27, 2023 (Instar 5)
https://www.naturalista.mx/observations/164147949

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet_guardiola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 01:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2003

Τόπος

Matías Romero (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burseracopalensis

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:47 ΠΜ CDT

Περιγραφή

oznorMB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avenaquaker

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:41 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 12:17 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorrodriguezl

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 05:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo_machado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 12:28 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 10:38 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 11:19 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacof

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2015

Περιγραφή

En Paco´s Nature Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eri_pagaza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bicheando_con_fer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 04:41 ΜΜ MST

Τόπος

Culiacán, SIN, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

re2233

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 08:32 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 01:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myosotisalpestris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:33 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myosotisalpestris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:33 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2014 02:41 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gomezsluis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2014 10:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinaperezislas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018 09:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momoto-erick

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2017 01:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momoto-erick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noemi_07

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 12:22 ΠΜ CST

Περιγραφή

Prepupa...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 10:50 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mar_bizu

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 09:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakesito

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 01:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmbarbara

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 11:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latika_malik86

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 03:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrancita

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkondrashov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2013 12:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_arreola

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 02:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horacio_barcenas

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2010 12:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalvarezg

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 05:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eber_bh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 10:10 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuritzieo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 09:29 ΠΜ EST

Τόπος

Tulum, QROO, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

@aleturkmen Migración de sur a norte de la península sobre nivel de costa…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertogg

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 04:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franko

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 12:29 ΜΜ HST

Περιγραφή

Eclosionando...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 01:18 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 01:13 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 01:01 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrewing

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 11:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabonillaruiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:01 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabonillaruiz

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:34 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arivil

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 06:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nestorrodrigo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Bosque de Niebla a una altitud de 1347 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 01:12 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosglztr

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 02:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madeteco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_arreola

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:33 ΜΜ CST