Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 12:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lactarius cf. indigo

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 05:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 04:42 ΜΜ PST

Περιγραφή

growing on Quercus stump; probably Q. kellogii

Ετικέτες