Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

hornybeatle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 05:52 ΜΜ EEST

Τόπος

Ivcha (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heron_brae

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 02:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valera5

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 06:40 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:57 ΜΜ EEST

Περιγραφή

A border of a hornbeam-oak forest, on Erigeron annuus (L.) Desf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

bogsuckers

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 11:44 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:41 ΜΜ EEST