Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hope123

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2016 03:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Repeat observation on 2016-06-26. Plants now have ripe berries

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hope123

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016 12:23 ΜΜ PDT

Τόπος

Elk Meadows (Google, OSM)