Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

honors_emily

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 01:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrispronghorn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertr

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 12:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Joe Kittinger Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertr

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 01:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Clear Lake Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theverybex

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 12:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theverybex

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 07:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonhicka1a

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 05:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconkimberly

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 04:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Correction: 3 fledglings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyleavens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 11:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Spicebush Swallowtail butterfly #lepidopteragallery

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyleavens

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 11:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Spicebush Swallowtail butterfly

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyleavens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Spicebush Swallowtail butterfly #lepidopteragallery #instagram

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyleavens

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2012 04:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Spicebush Swallowtail butterfly

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyleavens

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Black Swallowtail butterfly

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:38 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Edgebrook Woods, Cook County

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:39 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Edgebrook Woods, Cook County

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 02:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Edgebrook Woods, Cook County

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 08:41 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Midewin National Tallgrass Prairie, Iron Bridge Trailhead, Will County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 08:48 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Midewin National Tallgrass Prairie, Iron Bridge Trailhead, Will County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 03:48 ΜΜ AST

Περιγραφή

Sardineras Beach, Puerto Rico

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:44 ΠΜ EST

Περιγραφή

Hal Scott Regional Preserve and Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 12:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

Hal Scott Regional Preserve and Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2004 09:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pathfinder Ranch, Garner Valley, Mountain Center, San Jacinto Mountains, Riverside County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2004 09:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pathfinder Ranch, Garner Valley, Mountain Center, San Jacinto Mountains, Riverside County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2004 09:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pathfinder Ranch, Garner Valley, Mountain Center, San Jacinto Mountains, Riverside County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2017 09:48 ΠΜ CST

Περιγραφή

Guadalupe County Safety Rest Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2017 10:05 ΠΜ CST

Περιγραφή

Guadalupe County Safety Rest Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 02:28 ΜΜ EST

Περιγραφή

Wells Reserve at Laudholm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 09:54 ΠΜ EST

Περιγραφή

Wells

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 02:10 ΜΜ EST

Τόπος

Ogunquit, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ogunquit Beach

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 11:43 ΠΜ EST

Τόπος

Salisbury, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Salisbury Beach State Reservation, Massachusetts

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 12:52 ΜΜ EST

Περιγραφή

Wells Jetty

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 10:16 ΠΜ EST

Περιγραφή

Kennebunk Plains Wildlife Management Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 02:58 ΜΜ EST

Περιγραφή

Rolland Perry City Forest, Bangor City Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:45 ΜΜ EST

Περιγραφή

York Harbor Beach, Cliff Walk

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 12:18 ΜΜ AST

Περιγραφή

Arecibo Lighthouse & Historic Park, La Poza

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 09:55 ΠΜ AST

Περιγραφή

Bosque Estatal de Cambalache, Puerto Rico

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 10:05 ΠΜ AST

Περιγραφή

Bosque Estatal de Cambalache, Puerto Rico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 10:20 ΠΜ AST

Περιγραφή

Bosque Estatal de Cambalache, Puerto Rico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 11:20 ΠΜ AST

Περιγραφή

Bosque Estatal de Cambalache, Puerto Rico

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:40 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Illinois Beach State Park, Lake County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:33 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Illinois Beach State Park, Lake County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 11:21 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Illinois Beach State Park, Lake County

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Illinois Beach State Park, Lake County

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 09:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Edgebrook Woods, Cook County

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 10:11 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Edgebrook Woods, Cook County

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Edgebrook Woods, Cook County

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Edgebrook Woods, Cook County

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 02:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Edgebrook Woods, Cook County

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 08:58 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Midewin National Tallgrass Prairie, Iron Bridge Trailhead, Will County

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:11 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Midewin National Tallgrass Prairie, Iron Bridge Trailhead, Will County

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:01 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Midewin National Tallgrass Prairie, Iron Bridge Trailhead, Will County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 04:44 ΜΜ AST

Περιγραφή

Sardineras Beach, Puerto Rico

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob67488

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:13 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

rockdrigo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 11:39 ΠΜ CST