Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 10:00 PM HKT

Περιγραφή

unidentified beetle, observed at a night light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pygo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacky2

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 07:19 PM HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:28 PM CST

Περιγραφή

very small, about 2mm, hide in the shade of the earth slope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyrus_cuthbertson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2017

Τόπος

徑棚下路 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:59 PM HKT

Τόπος

香港西貢 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swatiudayraj

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 06:29 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitchang

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:04 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuihongchiu

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slauhk

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:33 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:20 PM HKT

Τόπος

Devil's peak (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tramyc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:38 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eekb

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:39 PM HKT

Τόπος

Tai Po, Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkyeung

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:13 AM HKT

Τόπος

TuenMun-Leung King (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:52 PM HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:40 AM HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:04 PM HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:24 PM HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tashramsey

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:24 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:55 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnallcock

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:00 AM HKT

Τόπος

Lo Wai, Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:14 AM HKT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:01 PM HKT

Τόπος

Devil's peak (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnallcock

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:07 PM HKT

Τόπος

Islands, HK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:46 AM HKT

Τόπος

香港烏蛟騰 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendaheng

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:15 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendaheng

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022

Περιγραφή

Cnc2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollythefrog

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:13 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eekb

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:50 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tashramsey

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:32 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkyeung

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:38 AM HKT

Τόπος

TuenMun-Leung King (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacky2

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 08:13 PM HKT

Τόπος

香港船灣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hei_wildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 02:17 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 08:24 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnallcock

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 01:43 PM HKT

Τόπος

Islands, HK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanleychan

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 08:35 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

jacky2

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 07:48 PM HKT

Τόπος

香港船灣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:42 AM HKT

Τόπος

香港屯門 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codyhylee

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 04:37 PM UTC

Τόπος

香港馬料水 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pahk

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 07:48 PM UTC

Τόπος

Mui Wo, Hong Kong (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuanda

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

白顏樹 Gironniera subaequalis
Larvae looks like Oreta, but with more hairs, also the host plant is different

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 12:50 PM CST

Περιγραφή

not quite sure

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritafoo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 03:36 PM HKT

Τόπος

香港大埔 (Google, OSM)

Περιγραφή

on 肖梵天花 Urena lobata MALVACEAE錦葵科

photo on:

20220212 x 7

20220214 x 3

20220219 x 4

20220302 x 4

20220306 x 6

20220308 x 6

20220310 x 2 (prepupa in leaf nest, forming pupa in 20220312)

20220321 x 9 (adult)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

zhaochaoyue

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 11:37 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 07:51 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goofyko

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:48 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rancecheung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 10:55 AM HKT

Τόπος

香港老圍 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rancecheung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 08:59 AM HKT

Τόπος

香港大嶼山 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pygo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 10:58 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 08:12 PM HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:42 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 08:40 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 08:06 PM HKT

Τόπος

香港青衣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 09:59 PM HKT

Τόπος

香港大帽山 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlmohn

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2013

Περιγραφή

Found two leaves of Mallotus paniuclata with obvious leaf mining & larvae present, in Shau Kei Wan on 08 Mar 2013. By the next day, the tunneled green larvae were leaving their tunnels to find pupation locations, turning bright scarlet and yellow striped. Final instars were about 5 mm long. The larvae crawled upward and formed pillow-cocoons in whatever corner they found. First eclosure was 18 Mar 2013. The moth was tiny, ~3.5-4 mm from head to wingtip. The moth has bright scarlet eyes. There were 7 larvae on the two leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritafoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 05:08 PM HST

Τόπος

香港何文田 (Google, OSM)

Περιγραφή

larva, about 8mm, on Ficus sp

photo on:

20190914 x 1

20190915 x 1

20190924 x 2 (adult)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 03:32 PM HKT

Τόπος

香港屯門 (Google, OSM)

Περιγραφή


Cinnamomum camphora

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 07:55 PM HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritafoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2018 10:47 AM HST

Τόπος

香港馬料水 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purnendu

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2012 07:56 PM BST

Περιγραφή

Bomphu, 1940m, Eaglenest, Arunachal Pradesh, India, 23 April 2012

Arctid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritafoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 09:59 AM HKT

Τόπος

香港大帽山 (Google, OSM)

Περιγραφή

on 米碎花 Eurya chinensis

photo on:

20201124 x 5

20201201 x 2 (pupa and the shedded skin)

20201212 x 4 (adult)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didierbpn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 12:40 PM +07

Περιγραφή

This observation replaces deleted observation 101748633

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 08:27 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuanda

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Leaf miners of Castanopsis fissa.

wing pattern best matches but also different from Japanese speciemens
http://www.gracillariidae.net/species/show/942

Further molecular comparison needed to tell whether this is morphological variation or a new species

Three Acrocercops spp. recorded in Hong Kong, the other two are Acrocercops mantica and Acrocercops unistriata, also leaf miners of Fagacea tree, but the wing patterns are quite different
http://www.gracillariidae.net/species/pictures

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 05:53 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

po-po-pro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 09:19 AM IST

Τόπος

Hoigebail Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk2

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2017

Τόπος

大埔滘 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 09:34 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 11:31 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuanda

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Leaf roller on Gymnema sylvestre,
adult photo was from rearings in April and forgot to take larvae photo, but finally got a chance to see the larvae again

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuanda

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Feed on flowers of Psychotria asiatica (山大刀)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoiling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2016 01:37 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 11:56 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shailendra

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2014 07:46 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 07:52 PM HKT

Τόπος

香港林村 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 03:19 PM HKT

Τόπος

香港屯門 (Google, OSM)

Περιγραφή

on 肖梵天花
學名:Urena lobata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 04:01 PM HKT

Τόπος

香港屯門 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poonpoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 12:26 PM HKT

Τόπος

香港屯門 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 05:06 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 04:12 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 08:54 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2017 08:21 PM HKT

Περιγραφή

photo 9367

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 01:40 AM UTC

Τόπος

Pha Trom Jai (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 07:49 AM WIB

Τόπος

Khao Yai NP (Google, OSM)

Περιγραφή

As mentioned in Moths of Thailand (no. 5), a specimen of a pale greyish brown colour are common in Vietnam and SE China. Another similar species is Neodrymonia acuminata, in Taiwan and Japan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 08:00 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 09:22 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2011 01:01 PM -11

Περιγραφή

Scopula divisaria (Christoph, 1893)
(not Scopula [Antitrygodes] divisaria (Walker, 1861)!)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:40 PM HKT

Τόπος

girassol barretto (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 09:48 PM HKT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 09:18 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 08:38 PM HKT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:08 AM WIB

Τόπος

Khao Yai NP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihuadean

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 03:36 PM PST