Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 09:50 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichthyan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 01:05 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babloo_farswan

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 10:10 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babloo_farswan

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:49 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:40 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiranghadge

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 05:33 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2016 12:51 AM CET

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:10 AM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffbyrne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 09:58 AM AWST

Περιγραφή

Although there aren't any records of this subgenus and species recorded from WA these images resemble those of this species on this site and in other online sites.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 03:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 10:52 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmuvan

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:18 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες Οικογένεια Muscidae

Παρατηρητής

d10831026

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:18 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 05:16 PM HKT

Περιγραφή

keeps opening/closing wings while running

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanyu

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 12:52 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max822

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 12:18 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2016 01:22 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzwide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 08:25 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzwide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 08:25 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinejacobson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2018 12:51 PM NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 03:43 PM NZDT

Περιγραφή

Bright orange antennae. Moderately large. Tachineo?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2016 02:52 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 03:29 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laychongteo

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 10:10 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια Γένος Lucilia

Παρατηρητής

gnu_naturalist

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 08:03 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

lcwoo

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 09:42 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardview

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 12:33 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

andrew_thornhill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2011 11:15 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernie-l

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 12:01 PM AEDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 09:32 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 10:38 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2015 02:23 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aedmonds

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:30 PM AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 06:40 PM AEST

Περιγραφή

Diptera TNP MacD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 09:53 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 11:03 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

am7franklin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2016 08:56 AM -05

Περιγραφή

Stilt-legged fly. This observation refers to the orange one, which is moving.

The black one's observation is https://www.inaturalist.org/observations/8634011

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2016 01:13 PM CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pannachetkijja10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 02:29 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reynantemartinez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Περιγραφή

Approx. 4mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murieldavies

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 04:54 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

malcolm_in_townsville

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 04:33 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 02:28 PM AEDT

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 19-26 March 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomascus

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2012 07:50 PM +07

Περιγραφή

Heteropoda maxima or Giant Huntsman spider (largest known spider in legspan) is here preying on Micryletta inornata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 10:49 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

robotpie

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 02:26 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2017 10:04 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή Υπεροικογένεια Oestroidea

Παρατηρητής

nat6765

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 07:41 AM AWST

Περιγραφή

Found in a web.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemcg

Ημερομηνία

Μάρτιος 2002

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcywhittaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 11:29 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorand_szucs

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 01:52 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 11:01 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή Υπεροικογένεια Oestroidea

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 03:02 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodswift

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 10:25 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:21 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:35 PM AEDT

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 26 March to 2 April 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddburrows

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henning_photog

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 01:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 11:25 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amadeusdevin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 08:22 AM WIB

Τόπος

Gunung Batu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vionapinto99

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 11:41 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firos_ak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 01:13 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή Υπεροικογένεια Oestroidea

Παρατηρητής

ainuriyah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 07:32 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 08:31 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 01:28 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 09:18 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andamooka

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 04:24 PM AEDT

Περιγραφή

Pelecorhynchus eristaloides, Mt Donaldson, Corinna, Tasmania, January 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suejaggar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 05:07 AM AWST

Τόπος

Ruabon Farm (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 08:28 PM HST

Τόπος

Sentier Cochon (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 03:50 PM CET

Περιγραφή

January 2020.
Abaca, Western Viti Levu, Fiji.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodswift

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 12:29 PM +07

Περιγραφή

Robber Fly?,

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύστομα Γένος Platystoma

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liaoliao

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 02:40 PM CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamta_bhadade

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 03:17 PM IST

Τόπος

Nagpur, IN-MH, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

anukma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 02:14 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bearoinasombrero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 07:39 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας Alligator mississippiensis

Παρατηρητής

xkl

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 07:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019

Περιγραφή

Bug Boys

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterprins

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2014 02:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiranrg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 02:44 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhanu

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 09:38 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 12:42 PM AEDT

Περιγραφή

An unknown Calliphora-like tachinid fly. The most interesting character seems to be the males have the postabdomen large, exposed and forming a verticle declivity. Males of tribe Parerigonini have the same postabdomen but following Crosskey (1973) I don't get to genus satisfactorily (Zita being the closest). Body length around 11.5mm.
Some notes from a male specimen:
HEAD: palpi thin, weakly broadened apically, with short black setae apically, longer black setae along length; eyes practically bare (only sparse minute setae detectable under high magnification), upper occiput with yellow hairing beyond the postocular row of black setulae.
THORAX: propleuron haired; 4 strong sternopleurals, 3+1; three propleural seta, none distinctly differentiated; three prostigmatic setae, none distinctly differentiated; no distinctly differentiated pteropleural seta; tuft of setulae (infrasquamal hairs) present on top of mediotergite; prosternum without distinct large setae; barette with only a group of 4 weak setulae anteriorly at the swelling immidiately above the hypopleuron; both thoracic spiracles golden orange.
WINGS: node of R4+5 with three bristles above and below; second costal sector haired below, though hairing more restricted to a single line of setae; cell r5 open; lower calypter without any noticeable fine erect hairs, broad apically, close to scutellum but not against.
ABDOMEN: sternites visible; T1+2 excavate to margin; T1+2 with lateral marginals; T3 with a pair of medial discals, a pair of medial marginals, and a short series of lateral marginals; T4-T5 with a pair of medial discals, marginals along the length; postabdomen large, exposed and forming a verticle declivity.
LEGS: mid tibiae with ventral bristle set around ¾ along length; hind tibiae lack preapical posterodorsal bristles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2015

Περιγραφή

Strange insect perhaps robberfly or other Diptera? Approx 4-6cm
Identified as Phellus olgae on Bowerbird by Ken Walker: "This is a BIG predatory fly."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

disteira

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 09:01 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 10:20 AM IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

lonewolf13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 07:41 PM HST

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή Υπεροικογένεια Oestroidea

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 04:26 PM +08

Τόπος

Yishun, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 12:10 PM +08