Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 08:26 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitanatl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 07:43 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

chargonzal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2018 08:02 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

cwbarrows

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 12:57 PM PDT

Περιγραφή

Getting eaten by the whiptail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacof

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 01:18 PM CST

Περιγραφή

Selva Baja Caducifolia en Paco´s Reserva de Flora y Fauna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarleonardo32

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2014 08:40 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresebastian

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2015 03:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayauj

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2016 09:57 AM CDT

Περιγραφή

Encontrado en una excavación de la tierra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenzarate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 02:47 AM CST

Περιγραφή

Solifugid Sun Spiders mating. The male puts the female into a trance by massaging her with his pedipalps, then flips over her abdomen to insert a spermatophore (or droplet of sperm). The female gonopore is located just below the Prosoma on the upper part of the Abdomen (underside) See: http://www.solpugid.com/Courtship%20and%... and http://lanwebs.lander.edu/faculty/rsfox/... for Solifugid anatomy. The male is on the left with his head under her body and not visible. The female is on the right, her head is visible and her abdomen is full of eggs, which can be seen through the integument. They are both about 2 cm in length, although the female is more robust. Family Ammotrechidae. Pictures 4-7 are of the same species from the same place taken in October 2016 to show the entire body. The underside is visible in picture 7. Notice the prominent Racket Organs or Malleoli under the last pair of legs, used for sensory detection. The female gonopore is under 2 genital opercula just below the 4th pair of legs.
Pictures 8 & 9 are of a first instar baby only 2 mm in length.
I found the mating pair hanging upside-down from the overhanging eve of the tool house. I have seen them both frequently in this area and it is probably their preferred territory. Semi-rural residential area, San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico, 2,200 meters. This species is described from San Cristobal de Las Casas, with the type specimens in the California Academy of Sciences in San Francisco. The pale white ring at the base of the last segment of the pedipalp (visible on the female) is characteristic of this species. See http://www.solpugid.com/Ammotrecha%20chi.... This is supposed to be a rare species known only from Museum specimens, but I see them frequently and definitely more are on the way!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 01:32 PM -03

Περιγραφή

Muy parecida a la australiana Storena formosa https://www.naturalista.mx/observations/20799564

Esta araña fue encontrada por @martinoli

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastienpreuss

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2004 12:07 PM +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chedric

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2019 08:55 AM CET

Περιγραφή

Hairy and funny solifugae, found 40cm underground, sandy land.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesinistersun

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlonm

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 04:28 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto405

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 08:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmontgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 01:51 PM CDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmontgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 01:50 PM CDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

zayn_alnajm

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2016 06:40 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 08:30 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 08:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

konstantinsoloviov

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 09:06 AM +03

Τόπος

B8, , Limassol, CY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_rn31

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 06:21 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 10:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 03:15 PM PDT

Περιγραφή

In its molting chamber

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 02:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018 12:20 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

jhovanyolivascarrasco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 09:21 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 09:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehjalmarson

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 10:29 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 06:26 PM PDT

Περιγραφή

1/4 on an inch long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2014 05:11 PM PDT

Περιγραφή

Inyo County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

atrox77

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2015 01:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

dotie_16

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 12:00 PM PDT

Περιγραφή

@ Tejon Ranch Conservancy

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

naturalist593

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017 01:08 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

sidesplotch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2017 09:11 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

cassandraco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2017 09:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017 10:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

xenarthro

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2015 10:14 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

eoanthropus

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 11:15 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

mirian-vl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Durango, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2014 09:01 PM PDT

Τόπος

Pine Valley Creek (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfritz

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 09:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fam_ruvalcaba

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 07:03 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderbrito

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 07:38 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

stevehromada

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2015 08:36 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 02:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

kealahn

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 10:25 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fydnar

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2015 02:49 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

bamm321

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 06:21 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

becketar

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 10:14 PM PDT

Περιγραφή

Camel Spider. This one the size of a coin US dollar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

lithostrotionella

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 08:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 08:20 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2011 05:23 PM HST

Τόπος

Managua, Nicaragua (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

ldibiccari

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 09:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 12:39 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 09:55 PM PDT

Τόπος

Weir Canyon Trails (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

themanman

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 09:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 02:44 PM CST

Περιγραφή

araña

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huracan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 08:38 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 11:24 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexboasphoto

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Macas, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diapontiamc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2019 11:54 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virili-lvx

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

nico_rossi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

bahianoayala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 01:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 01:38 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

diego_t

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 09:17 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 01:15 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 05:38 PM -03

Περιγραφή

RECS

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamilcotsali

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2017 12:23 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

mcocimano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 01:08 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 10:43 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2007 12:04 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2013 11:43 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenazapata

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 01:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

luchoperalta

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 10:18 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

horacionomade

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2014 12:36 PM -03

Περιγραφή

Abajo de un Sauce

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

pablof

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 11:53 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulocesarmotta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlianiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 11:02 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 03:58 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 09:36 PM HST

Περιγραφή

Epicadinus villosus, Thomisidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcentavo

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2017 03:13 PM CDT

Περιγραφή

On a Palm Leaf near Puerto Maldonado, Peru

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agoerlt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2012 10:12 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 05:27 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 11:31 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

gmalonso

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenazapata

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 12:51 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenazapata

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 02:02 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendezcla7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2016 01:24 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 11:51 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 12:47 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gra-moll

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 02:32 PM -03

Περιγραφή

Arañas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

mbernini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2016 11:01 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 06:09 PM -03

Περιγραφή

Apopyllus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriagrcslrzn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 11:54 AM -05