Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

joe_jarosz

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 06:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javlouis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 05:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Fragrant flower; in a forested, calcareous fen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 12:40 PM CST

Περιγραφή

Rescued this Redhead today. It had a fishhook in its bill / face, and the fishing line it was attached to was frozen into the ice and the bird was trapped. Captured the bird, broke the fishing line, and then, with a friend, cut the fishhook in half and removed it from the duck's bill / face. It seemed vigorous and healthy. When we released it, it flew away strong and fast. Good deed done.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 03:12 PM UTC

Περιγραφή

We had pitfall traps out and when we lifted the bucket, the frog was in the moist soil underneath. This was a really cool find because it was my first herp that I could immediately ID to genus and species!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

mullen_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 09:18 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 11:44 AM CDT

Περιγραφή

7 seen. Very windy and only around 50F, not optimal conditions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

Just an insane experience

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

Just an insane experience

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 03:22 PM CST

Περιγραφή

Probably the same bird that was seen at Waukegan earlier.