Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

kevinliam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 07:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryfrye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Orange lichen, didn't have a loupe on me for magnification

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryfrye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 10:36 AM PST

Περιγραφή

I’m guessing this one based on what’s listed in the Clarke Santa Ana River Flora

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryfrye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 07:34 AM SAST

Περιγραφή

Found dead on porch