Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 12:14 PM PST

Τόπος

Tokeland, WA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Notes/link from my MO observation below-
Overall brown tones(tomentose/flocked cap including the teeth) with white margin bands. Harvested/dried 6 specimens for herbarium collection. https://mushroomobserver.org/439938?q=1XsbF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2014

Περιγραφή

Extremely vibrant blue fruit body With distinctly textured, floccose stalk and cap. Spore print: pink. Cap appears blackish from above/distance. Long slender stem with very vibrant, iridescent mycelium attached at base.

Gills: Distinctly gray.

Fruiting beneath Douglas fir, Western red cedar, red alder and Western hemlock.

Elevation: 2700ft.

Temp: low 80’s.

Herbarium specimen available.

Update on 1/4/2021: Mailed dried portions 1/2 pileus and stem to Ben McCormick for his ongoing research/sequencing (under C. Noordeloos). I am retaining remaining material in my home herbarium catalog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 01:20 PM PST

Περιγραφή

Notes/link from my MO observation below-

Fruiting beneath Douglas fir. Deep red/maroon toned from top to bottom (gills, as well). Harvested/dried 3 specimens for herbarium collection. Spore printed a single cap on a glass slide for microscopy(spore micro included in observation).

https://mushroomobserver.org/441701?q=1XsbF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015

Περιγραφή

Fruiting in muddy, almost standing water(after snowmelt) on buried cedar twig bundles.

Too small to get any information underneath caps or possible cups.

We’ll check it out next time- maybe get a sample or two.

Elevation: Approx. 3000ft.

Temp: 50’s.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 02:15 PM PST

Περιγραφή

Fruiting in grass directly beneath mature Douglas fir.
Light,yellowish brown central disc. Lilac purple flesh context.
Odor: Pungently spermatic.
Spore print=light brown.
Spores=elliptical, smooth.
Harvested 5 fruiting bodies and dried for home herbarium record.
Spore printed a single cap directly on glass slide/performed microscopy(images included in observation). https://mushroomobserver.org/399506?q=15aAP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 12:01 AM PDT

Περιγραφή

On well rotted conifer-alpine habitat. intermediate growth and younger specimens on the same substrate included in this observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2014

Περιγραφή

Found on Well rotted conifer- from bark it looks to be either Ponderosa pine or larch. Young specimens,

This looks to have started spreading and then was halted by lack of rainfall. I will have to monitor this substrate throughout this season to see when the cap folds form.

Elevation: 2700ft.

Temp: low 60’s.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2014

Περιγραφή

Massive fruiting on a fallen spruce.

Elevation: 4000ft.

Temp: low 40’s.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2014

Περιγραφή

Fruiting on a large fallen conifer(most likely fir). Usually I only find these in a colorful stage in late summer to early November in this area of the mid elevation cascade mtns.- this year has been unusually warm.

Elevation: 2700ft.

Older specimens- deeper brownish red than usual orange and white color.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2015

Περιγραφή

Small, dense fruiting on a cut conifer stump(mostly fir, spruce and mountain hemlock in this canopy.

Elevation: 4500ft.

Temp: low 50’s.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016

Περιγραφή

Younger fruiting on a well rotted conifer(bark less). By the end of each season these fruiting bodies will lengthen with whiter tips and appear almost like a Hericium with orange tinges from a distant view.

Although technically a tubed fungus, I am placing this observation in the “toothed fungi” species list based on macroscopic appearance to compare to similar looking species in the Hericium.

Elevation: 2400ft.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 05:42 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos_silveira

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 01:41 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 01:25 AM PDT

Περιγραφή

Fruiting in an old growth stand of Douglas fir. Found while foraging for pounds of Matsutake. Heavy precipitation and unusually warm temps for this week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2016 03:26 AM PST

Περιγραφή

Large specimens of U. padeniana fruiting under young Douglas fir and red alder trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verdelareu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 10:51 AM PDT

Περιγραφή

Feeding on grubs and insects and thrashing away at a large, well rotted Douglas fir log. Taken from 32X zoom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 10:32 AM PST

Περιγραφή

Lara and I counted more than 50 great blue heron in this one location through the fog this morning. This old, detached railroad dock is a common perch for belted kingfisher, herons, gulls and cormorants. Never witnessed this many blue heron together in my life. See added images for closer detail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2016 10:44 PM PST

Περιγραφή

Fruiting exclusively under Douglas fir. No members of the Cyperaceae-or cedars in canopy. Monitored this fruiting for nearly two months Late summer - Fall. Multiple collections dried and stored in herbarium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2016 02:36 AM PDT

Περιγραφή

White hymenium and stem with a canary yellow cap. I often refer to cascade chanties as the "white and yellow" or two tone Chanterelle. Fruiting in mid elevation with roots of Douglas fir in conifer dominant canopies between 2000-3000ft. in the cascade mountains but also occurring at lower elevations predominantly in October and November. Hymenium "veins" are usually arranged much tighter and deeper than other members of the PNW Chanterelle's such as C. formosus and C. subalbidus, another key indicator for the species. Just as delectable and similar in stature to the white and Pacific golden Chanterelles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 02:32 AM PDT

Περιγραφή

Very large, robust species- fruiting in rather dry conditions in mixed coniferous forest. Somewhat buried in the duff. The cortina for this large Cortinarius is very thick and flexuous. Sometimes flexible enough to not break when pushed-especially with young specimens. Incurved, thick margins on cap.