Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marytschopp

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 01:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niccifreshour

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 04:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamkohl

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Aruncus dioicus flowers, wings have a dark purple tint

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanine10

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Lubec, ME, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 03:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 07:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teminy

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 10:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haberk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 12:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca145

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 03:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Pycnanthemum tenuifolium n 4-yr old prairie planting. This species found on P. tenuifolium at this site exactly one year ago as well.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist2073

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 02:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dancingfrog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Trapped between windows, but alive earlier today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pepperscorn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trusty125

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 05:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 01:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_wood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alllife2023

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodoodles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodoodles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 04:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Tallmadge, OH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 02:46 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 10:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isopoddemigod

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanofindiana

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 05:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boogirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:23 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:13 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Heads up @neilvinson @laura_clarke @sinclvan6
This cool little cuckoo wasp was found in the pollinator garden during the 2021 BioBlitz. As far as I can tell, this critter is completely new for Eastern North America on iNat and Bug Guide. I will check with @matthias22 and @johnklymko whether there are any known records for this Genus in the region.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 12:34 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:33 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebytravisbonovsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Lifer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:40 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 03:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found resting on poison ivy leaf in remnant woodland opening at Nenawakwa Land and Water Reserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahkvidt

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 05:05 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 10:54 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Chowing down

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 01:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found along roadside in patch on butterweed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 01:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 11:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 03:11 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Salix blossoms at the margin of a sand prairie pocket marsh. This is a bold suggested ID, but it really seems a good match to me, and those wings are unusual. Not too far from the size of a typical house fly, the head looks tachinid, but the rest of the fly less typically so. If this ID is correct, it's a male, the females don't have patterned wings. The four photos are a single individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2015 03:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found on rattlesnake master in planted prairie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2011 11:35 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 01:55 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In mostly bare sand on a small dune in a sand prairie -- a small spider wasp probing into the sand. I think its an Anoplius based on the blue-black color, the partial orange abdomen and the leg spines, but I could be wrong. Photos are a series of a single wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 01:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Cicuta maculata blossoms on the border of a prairie pothole marsh. A breeding pair perhaps, they rubbed their antennae quite rapidly. A few minutes later I observed what appeared to be the same species of wasp lurking at the openings of the dens of larger wasps on a nearby sand dune -- maybe 200 meters away. [see" https://www.inaturalist.org/observations/28811923] If I understand the descriptions, these may be from genus Zanysson.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gordon_dietzman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2020 03:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 05:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Cuckoo wasp stalking a Trypoxylon collinum nest. It wasn't successful on this occasion (male T. collinum eventually came out of tube and attacked it) but I saw it enter the nest a day later when the male was briefly out.

I don't have a good shot of distal part of abdomen, unfortunately. Caenochrysis? Chrysis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

gordon_dietzman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 02:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 04:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Waiting for a Chelostoma philadelphi (Megachilidae) to vacate her nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharleen_j

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 12:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottking

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2017 11:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Horse Guard Wasp?
McKnight Prairie
Randolph, Minnesota

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 03:26 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustybee

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 09:01 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On goldenrod.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 01:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Observed drinking "nectar" from partridge pea glands in planted prairie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταχύτης (Γένος Tachytes)

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 07:29 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Asclepias verticillata in a sand prairie. A fairly small Tachytes (a male, I would guess) - All photos depict a single individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 07:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Asclepias amplexicaulis in a sand prairie and old field. Quite a small insect - note the red tegula and black wings - though it seemed a good fit for genus Oxybelus, I didn't find any that have a red tegula and black wings. Please don't rely on this suggested ID until confirmed or corrected by an expert. The two photos depict the same individual - unfortunately I didn't get a photo of the face, this insect was so small it was near the limits of my capacity to capture it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 07:59 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Asclepias amplexicaulis blossoms in a sand prairie and old field. A very small stubby wasp with a vivid metallic blue color. Maybe 2 or 3 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiehweg

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 05:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 02:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 05:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 02:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2010 12:24 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 05:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found on Canada goldenrod in planted prairie. https://bugguide.net/node/view/1432420

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

suzanne11

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 04:31 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 12:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found on Canada goldenrod in weedy field at Heron Bend Conservation Area.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2015 12:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Dalea purpurea in a sand prairie and old field area. Photos depict a single individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 08:12 ΠΜ CDT

Περιγραφή

My sister Donna https://www.inaturalist.org/people/donnalucas discovered a Megachile nest while digging in her garden, and successfully placed it in a jar for examination. The bees started emerging at about 8:00 am on August 22, 2018. She brought the nest over to my house nearby, and we took it out onto the patio where I photographed the bees emerging, and then flying away. These are rather small Megachile bees -- the nest was found in a suburban looking area of a small town. Remnants of sand prairies and black oak savannas in more or less degraded condition are present nearby. Though I didn't notice it at the time, a green fly also emerged; likely a parasite of these bees. Because I didn't notice the fly at the time, I didn't get good photos, but will nevertheless post them as my next observation (see: https://www.inaturalist.org/observations/18841697). This is a long series posted in chronological sequence, but I hope worth it to some; I have quite a few more but I think these show most of the interesting behaviors. I think at least three bees emerged, but no photo shows more than two. The vessel is a small Pyrex measuring cup.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 11:23 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On an aster (Symphyotrichum) in a sand prairie marsh and thicket area. The predominance of dark markings caught my eye. The flower is most likely Symphyotrichum pilosum, but Symphyotrichum ericoides is similar. This tentative ID is based primarily on the markings but I didn't see a really clear explanation of how to get yellowjackets to species so please don't rely on this until confirmed or corrected by an expert. Photos depict a single individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2017 01:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found on meadow anemone in planted prairie at Wapello Land and Water Reserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 04:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Eupatorium perfoliatum in a marsh and thicket in the sunny bottom lands of Bogus Run.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 05:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On a sunflower, probably Helianthus X cinereus, in a sand prairie near a marsh. These large Megachile bees were active and rather tame, and lighting conditions were good so I was fortunate to get quite a few good shots; the photos depict more than one individual. Helianthus X cinereus is not available as a choice on iNat so I've simply tagges as "Helianthus". I had formerly thought these were H. hirsutus, though they didn't key out all that well; in summer 2017 Laura Rericha, co-author of "Flora of the Chicago Region" informed me these are X cinereus, perhaps a hybrid of H. mollis and H. occidentalis, both of which are common nearby. Whatever you call them, they seem to be especially attractive to M. fortis. [see also: https://www.inaturalist.org/observations/19800354]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjhung

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 07:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Male Cemolobus ipomoeae resting in Ipomoea pandurata flower at Battelle Darby Creek Metro Park. This was the only male I saw this day; all others were females foraging for pollen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 02:34 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Ratibida pinnata in my mostly native sand prairie garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταχύτης (Γένος Tachytes)

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 01:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Monarda punctata in my mostly native sand prairie garden. Based on prior IDs from the site, I'm inclined to think it's Tachytes guatemalensis. The white substance on the top side of its thorax is M. punctata pollen I think; the second photograph illustrates the wasp oriented pollination scheme of this plant. These two photos depict a single individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One of many seen. This species was last observed in this area in ~ 2000 or 2001.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 12:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Rudbeckia in a sand prairie. Might be a female Epeolus lectoides, ID'd from the same location in summer of 2017: https://bugguide.net/node/view/1398772

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2018 05:59 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Asclepias tuberosa in my mostly native sand prairie garden. Smaller than a honeybee, larger than a typical sweat bee. My initial impression was 'cuckoo bee' (eg Epeolus). All the photos depict a single individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In a fishless, sand bottomed pond with clear, clean water. ID using: http://fwf.ag.utk.edu/mgray/wfs493/HovermanLarvaeID.pdf - Also, the only species of salamander that has been seen in adult form in the area. However, I didn't see the blue-spotted salamander in the key and the habitat for that species is potentially available. Photos are probably not of the same individual. In the third photo, the salamander tries unsuccessfully to eat a large wormlike creature, possible some kind of leech.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 12:51 ΜΜ CDT

Περιγραφή

A series of photos of an individual female Myzinum wasp visiting Asclepias verticillata on a sand prairie and old field area. This seemed a rather large Myzinum to me. The dotted terga suggest M. carolinianum or obscurum. I see that obscurum is identified by striations on the propodeum. I feel like these may be visible here, but am not sure.