Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Sub-reticulate lamellar dysplasia.

Mild bleach odor.

Found by G. Meza and R. Soto.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_proffitt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 02:36 ΜΜ UTC