Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy_jalabert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Morocco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfiocacace

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2010 09:42 PM CEST

Τόπος

Tinduf, Argelia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ουρόδηλα Τάξη Caudata

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2013 01:20 PM HST

Περιγραφή

P. waltl was abundant at the site

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 03:17 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ουρόδηλα Τάξη Caudata

Παρατηρητής

simaocastro

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 05:07 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amin_ghaffari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Tehran, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamdi2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Tunisia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demetztobias

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 02:20 PM CEST

Τόπος

R317, Morocco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttadevosyan

Ημερομηνία

Μάιος 2004

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttadevosyan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2006

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerfrost

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amin_ghaffari

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 12:07 PM +0330

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iuliangherghel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djilali_tahri

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Laghouat, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

engecha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 01:26 PM UTC

Τόπος

Villers-sur-Coudun (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

menad_b

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeybom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 02:34 PM CET

Τόπος

Wadi Hanna, Oman (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daveshowler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 1993

Περιγραφή

See photograph: note photo is a copy from original slide and appears much more orange than in life, banding pale cream-white and black. Video footage also obtained.

Individual observed about mid-day in a small (approx. 4 m tall) Acacia nilotica tree, where it sought refuge in a hollow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiarashvqr

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Gilan, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaganji88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 04:39 PM SAST

Τόπος

Tehran, Tehran, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ Γένος Pelophylax

Παρατηρητής

betulzengin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 10:49 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρύνος Οικογένεια Bufonidae

Παρατηρητής

evasmaa

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα Tarentola mauritanica

Παρατηρητής

lucreziaorlandelli

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 09:55 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα Tarentola mauritanica

Παρατηρητής

francescocecere

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2017 10:44 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Skikda, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosslen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Μάιος 1994

Τόπος

Quaira, JO-AQ, JO (Google, OSM)

Περιγραφή

Published by: Sindaco R., Fedrighini N., Venchi A., 1995. Contribution to the herpetology of Jordan. - Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali, Torino, 13 (2): 389-405.
MCCI-R0635.
MCCI-R0629

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goatnotes

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 12:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsabussiere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 01:01 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Μάρτιος 2008

Τόπος

HaDarom, IL (Google, OSM)

Περιγραφή

S Israel, W Negev, Shunra Sands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2008 03:47 PM IST

Περιγραφή

S Israel, W Negev, Shunra Sands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2008

Περιγραφή

Published in: Bauer A.M., DeBoer J.C., Taylor D.J., 2017. Atlas of the reptiles of Libya. - Proceedings of the California Academy of Sciences, ser. 4, 64 (8): 155-318. [AN 7168]

Ετικέτες

-

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2001 10:24 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 09:07 AM HST

Τόπος

Djimla, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franoisrgis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 03:04 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbt-gic-wap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 09:29 AM CET

Τόπος

Boboye, NE-DS, NE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια Υποτάξη Serpentes

Παρατηρητής

ayamfarmnamur

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 11:11 AM CET

Τόπος

Diffa, Niger (Google, OSM)

Περιγραφή

Serpent de 60 cm de long de couleur grise et agressif.

Pupille verticale et tête courte.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

menad_b

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2015 01:51 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

menad_b

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2014 08:30 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έρυξ Eryx jaculus

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 03:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frasergear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 09:35 AM EAT

Τόπος

Ennedi Ouest, Chad (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralphma

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2010 10:28 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα Τάξη Anura

Παρατηρητής

hasan21

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 07:15 PM EEST

Τόπος

Hama, SY-HM, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjsmit

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 01:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zayn_alnajm

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Al-Basrah, IQ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 11:54 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 05:11 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerejoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_ulph

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kruma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Libya (Google, OSM)

Περιγραφή

The location is more of a guess, as I still don't know Misrata too well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrozazafernandes

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 11:14 AM +01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Τόπος

Guelmim, MA-GE, MA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demetztobias

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 07:36 PM CEST

Τόπος

Tan-Tan, MA-GE, MA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

menad_b

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Béjaïa, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akheloufi

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 06:55 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Béjaïa, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akheloufi

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djilali_tahri

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Djelfa, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια Υποτάξη Serpentes

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2016 08:09 AM +04

Περιγραφή

I have it on good authority that these intersecting tracks were left by fast-moving colubrid snakes, possibly Schokari Sand Racers (Psammophis schokari).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsantpag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2006 12:44 PM -02

Τόπος

Agadez, Niger (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 03:40 PM HST

Τόπος

Idles, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambientologo94

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Jaén, ES-AN, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_ruedi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2009 02:20 PM CET

Τόπος

Jaén, Spain (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forestguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 12:44 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ Γένος Pelophylax

Παρατηρητής

didier47

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 10:01 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsimons

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 10:17 AM EET

Περιγραφή

Pale green with two clear black markings behind the head. Length around 40-45cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Τόπος

Tunisia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom-kirschey

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

Bács-Kiskun, HU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castle

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 12:30 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτομύτα Numenius tenuirostris

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1990

Τόπος

Morocco (Google, OSM)

Περιγραφή

First iNaturalist record.

With Graham Armstrong, Pete Ellis, Steve Guy, Guy Langan, Paul Harvey, Phil Heath, Ian Lewis.

Seen for more than an hour after dawn, in a small loose group of Eur. Curlews, feeding in a short-grass field on the south side of the main lake. This was "limpy" - the bird that had been shot about 3 weeks earlier, but seemed to make a recovery.

This location is the last known wintering site for this species. The last record from here was in February 1995.

Here is a link to the last video taken at this site, in January 1995:

http://www.hbw.com/ibc/video/slender-billed-curlew-numenius-tenuirostris/bird-foraging-short-grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parham_beyhaghi

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Kordestan, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjverspui

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2015 04:24 PM CET

Τόπος

رزات، Oman (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuele

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

exuvia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja haje

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2011

Περιγραφή

beautiful black Moroccan color form "legionis" (former ssp.legionis)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja haje

Παρατηρητής

hcuohc

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Tan-Tan, MA-GE, MA (Google, OSM)

Περιγραφή

Wild almost 2m long Egyptian cobra found active in the morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthieuberroneau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2016 03:37 PM BST

Τόπος

Tiznit, MA-SM, MA (Google, OSM)

Περιγραφή

Beaked Thread-snake, Morocco 2016

Follow on 500px

Follow on Facebook

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majoet

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Περιγραφή

Epipactis microphylla lusus rosea. Forme très rare.
Deux formes telles que celle-ci on été trouvées dans ce secteur de la vallée à deux années d’intervalle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredotojar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2010

Τόπος

Morocco (Google, OSM)

Περιγραφή

A fantastic Spadefoot toad, the rare Varaldi's spadefoot toad.