Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

azure27014

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Papua Barat, ID (Google, OSM)

Περιγραφή

Temp:29
Depth : 5m

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

azure27014

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

Temp:29
Surface

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλκανικός Πηλοβάτης (Pelobates balcanicus)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 07:57 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

Mating couple

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjverspui

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2016 07:58 ΜΜ CEST

Τόπος

Assa-Zag, Marokko (Google, OSM)

Περιγραφή

I never ran faster..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vipersgarden

Ημερομηνία

Απρίλιος 2010

Τόπος

Azilal, MA-TD, MA (Google, OSM)

Περιγραφή

green psammodromus

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_groul

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 12:18 ΜΜ GMT

Περιγραφή

©Jill Léa Ramassamy / IRD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kavurtdagli

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2015 01:27 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Toros Kurbağası (Rana holtzi)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niko_mandl

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 09:07 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Diyala, IQ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artgelling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2009

Τόπος

Libya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koenraaddesmet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 04:22 ΜΜ CET

Τόπος

Illizi, Algerije (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2009

Τόπος

Khuzestan, IR (Google, OSM)

Περιγραφή

Loore river, Dezful area, Khoozestan (Iran, Islamic Republic of)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonery

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 10:12 ΜΜ CET

Τόπος

Mezzouna, Tunisie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonery

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Nabeul, TN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalil

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 09:33 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bo_ahmed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 02:01 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivierpoisy

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 12:17 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missoum73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 07:52 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulschrijvershof

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2009 11:55 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozgurkocak

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2016 11:05 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramt97

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:39 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

thomas_paris

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 08:51 ΠΜ CEST

Τόπος

panossas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

herri_thebufi

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Albania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvdwinden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1994

Τόπος

Douz, TN-KB, TN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

vojtechvita

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2017 10:22 ΠΜ EET

Τόπος

Nikósie, Kypr (Google, OSM)

Περιγραφή

Natrix natrix cypriaca

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Black Whip Snake (Dolichophis jugularis)

Παρατηρητής

viorel_ilie

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 07:52 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Males territorial fighting

Reptiles

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)

Παρατηρητής

faustine_r_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 09:43 ΠΜ +01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccabrace

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

henk1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 08:33 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

antonin_jv

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:49 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Lebanon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayyachkhaled

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:12 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdellahbouazza

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 10:11 ΠΜ BST

Τόπος

Chefchaouen, Maroc (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjverspui

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2017 11:48 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Neotenic females

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotis-samaritakis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 11:45 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauriemz

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:11 ΜΜ SAST

Τόπος

Aubais (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2012 09:23 ΠΜ -01

Τόπος

Gerona, Spanje (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοπουλάδα (Zapornia pusilla)

Παρατηρητής

cedric_cabrera

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerejoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2013

Τόπος

Sai island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stippbird

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 04:59 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sympiotr

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 08:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 1988 06:50 ΜΜ CEST

Περιγραφή

1 femelle (présumée triploïde LLR à la morphologie...). Grenouilles capturées pour faire des photos, puis relâchées sur place (avec Christophe Parayre)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaclav_john

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2019 12:16 ΜΜ CET

Τόπος

Douz, Tunisko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlitjens

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Sachsen, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

Common Spadefoot toad from near Chemnitz, former East Germany. Feeding on large earthworm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanbensimon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vojtechvita

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 12:59 ΜΜ +01

Τόπος

Assa-Zag, Maroko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurentbarthe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 08:17 ΜΜ +01

Τόπος

Es Semara, EH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

ayyachkhaled

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:12 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 07:06 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2006 12:51 ΜΜ CEST

Τόπος

Atar, Mauretanien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubis2020

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

A sefar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missoum73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 07:26 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missoum73

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 07:26 ΠΜ CET

Τόπος

Akerrou, Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaclav_john

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 10:59 ΠΜ CET

Τόπος

Sejenane, Tunisko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

menad_b

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2014 09:56 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

evonymus

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 03:25 ΜΜ SAST

Τόπος

Montenegro, ME (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Αύγουστος 2011

Τόπος

France (Google, OSM)

Περιγραφή

Avec des poissons pilote Naucrates ductor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 11:07 ΠΜ +01

Τόπος

Tafraoute, Maroc (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2008

Περιγραφή



Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szymon_bzoma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 08:14 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nn-a72944389

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Nagano, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjaya_kanishka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 09:56 ΜΜ +0530

Περιγραφή

from the type locality

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasyapedenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:35 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 11:26 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ailerons

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

1h 30 d'interaction en surface et à -10 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l0r32

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 01:24 ΜΜ +01

Τόπος

Sale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadermom

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:06 ΠΜ EET
Amphibians

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)

Παρατηρητής

hiouf

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 03:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 12:12 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parham_beyhaghi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseproma

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 01:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

vaudoiseaux

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Vaud, CH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aville

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamel3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Babil, IQ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrasz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2007 10:42 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Possibly the only documentation of a C. cerastes feeding in the wild. Full sequence at: http://www.fjexpeditions.com/expeditions/past/oct04/oct04_2.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhiwarmusa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Arbil, IQ (Google, OSM)

Περιγραφή

kurdish sppotted newt name:shinobu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugeen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 04:03 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Founded on the Sharjah Al Khan Beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy_jalabert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017 01:47 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfiocacace

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2010 09:42 ΜΜ CEST

Τόπος

Tinduf, Argelia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2013 01:20 ΜΜ HST

Περιγραφή

P. waltl was abundant at the site

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 03:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)

Παρατηρητής

simaocastro

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 05:07 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amin_ghaffari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Tehran, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamdi2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Tunisia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demetztobias

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 02:20 ΜΜ CEST

Τόπος

R317, Morocco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttadevosyan

Ημερομηνία

Μάιος 2004

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttadevosyan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2006

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerfrost

Ημερομηνία

Μάιος 2014