Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pertakil

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 01:03 PM EEST

Περιγραφή

Tupasvillaräme, isovärpuräme (ojitettu -> muuttuma).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

pertakil

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 04:42 PM EEST

Περιγραφή

Kuiva kangas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)

Παρατηρητής

pmali

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2009 03:24 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterkennerley

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2003 01:28 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

suursammakko

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Λαγός (Lepus europaeus)

Παρατηρητής

hamahakintoukka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 08:45 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

hippy_linguist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 09:22 AM EET

Τόπος

II, Turku, Finland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 08:42 AM SAST