Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:52 AM EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fledglings learning to use a suet feeder. These birds seem totally tame.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 08:21 PM EDT

Περιγραφή

Longhorn bee roosting for the night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

lynne224

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 05:11 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewers

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:29 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

16 large individuals (thought they were skunk cabbage from a distance) in lowest terrace of Maple River floodplain. There are apparently hundreds on the other side of the road on private property.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:49 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjanson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:25 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sooty_chicken

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 09:31 AM CDT

Τόπος

King, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This 👏 is 👏 Panicum 👏 tuckermannii 👏 not 👏 Panicum 👏 philadelphicum 👏 lumping 👏 them 👏 is 👏 wrong 👏

Thanks for coming to my Ted Talk

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramalina-menziesii

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 02:47 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currituck_nc

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: rangerlyssa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterburke

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 06:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυγμαίο Κουνέλι (Sylvilagus idahoensis)

Παρατηρητής

mustelidmay

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 08:51 AM UTC

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 06:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baltimorefishing1

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 02:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 04:48 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 05:56 PM EDT

Τόπος

Mannsville, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:40 PM EDT

Περιγραφή

growing in rocky storm drainage basin next to the sidewalk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

lcbrinson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 03:22 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdellahbouazza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 10:59 PM +01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisag44

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 09:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdzielski

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 10:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_erb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 08:58 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

brianw

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:57 AM EDT

Περιγραφή

I observed a willet cough up this pellet and took this photo about a minute later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus)

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 05:28 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcantrell52

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:29 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

djm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 01:49 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhawth101

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One of four Blanding's turtles today

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 12:46 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattwelc

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Turtle was captured as part of a long term reproductive ecology study. This female is at least 83 years old (and was gravid this year).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 12:01 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hparker_21

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 07:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supergan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 11:53 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdzielski

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 02:42 PM EDT