Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xranger2013

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 03:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Photos show same individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

xranger2013

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Note two larvae in left of photo. Eggs mass found on Rhus aromatica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_kay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_vs_utah

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 02:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mora

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 10:14 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 04:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhilkey

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 12:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 03:48 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pam-piombino

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 07:24 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhilkey

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2012

Περιγραφή

On Cathedral Bluffs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anagallis1

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 06:04 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyckk

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 10:03 ΜΜ MDT

Τόπος

Utah, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcurry

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:53 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 02:09 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On flower of Tetratneuris acaulis (stemless four-nerved daisy) in pinyon/juniper woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzanne11

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 12:13 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilpaprocki

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 11:39 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:51 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 03:55 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwillis

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 11:39 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 02:28 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cugel

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:30 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnawalkuski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 12:09 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 04:28 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 04:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantfairy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:04 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbigotes

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 07:43 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_h

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 02:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbiecastriotta

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 01:43 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 03:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 04:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xranger2013

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 10:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 04:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcoury

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 11:32 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 02:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:10 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 11:59 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2017 09:18 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammophila

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd3331

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2010

Περιγραφή

Caterpillar found on 17 Jun 2010 on Eriogonum ovalifolium, Adult male emerged on 18 May 2012.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd3331

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2010

Περιγραφή

Caterpillar found on 17 Jun 2010 on Eriogonum ovalifolium, Adult female emerged on 16 May 2012.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taogirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 02:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd3331

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 1993

Περιγραφή

Extremely rare (in Utah) form "nitra" of P. zelicaon nitra. Hilltopping, this male was initially mistaken for P. indra indra on wing. P. indra indra and P. zelicaon nitra are the only swallowtails in machaon group--indra complex that hilltop at this location. I netted the adult and was shocked that this is form "nitra" of P. zelicaon. P. machaon bairdii form "bairdii" is ruled out for four reasons. One: there are no breeding populations of P. m. bairdii found below in Davis County. Two: Size is small and consistent with the P. zelicaon and not P. machaon bairdii. Three: dark eyespot on hindwing is centered; consistent with P. zelicaon. Four: orientation and number of yellow dots on abdomen is consistent with P. zelicaon form "nitra" and not with P. m. bairdii form "bairdii".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reagan33

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 03:40 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesarchive

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 06:59 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolnrick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 02:30 ΜΜ MST

Τόπος

Ivins, UT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mskala

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 10:05 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 02:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 11:38 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 12:46 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 06:04 ΜΜ MDT

Περιγραφή

The third photo shows a Rita Dotted-Blue (Euphilotes rita) perched on the Spreading Buckwheat, it's host plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd3331

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2013

Περιγραφή

Male. This unnamed population of S. hesperis has many specimens with an extensive disk that covers the vhw. However, this is not Speyeria hydaspe sakantula. Its closest population is in the Wasatch Mts. in Davis County at much higher elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:17 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Zerene sp?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermitthrush28

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:34 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

mike_h

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 08:14 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrdicus

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:47 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrdicus

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 11:06 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 03:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcocr

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riparian_paparazzi

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 03:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 09:22 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barthphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 02:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 04:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenecycle

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 12:46 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 12:16 ΜΜ MDT

Περιγραφή

bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sue1001

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2015 10:02 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd3331

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021

Περιγραφή

Collected post-diapause caterpillar on 11 Jun 2021 on Astragalus utahensis; which pupated. Female eclosed 2 Jul 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2017 01:14 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 10:38 ΠΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016 11:16 ΠΜ MST

Τόπος

Moyobamba, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maybedre

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 08:57 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpavida

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 01:32 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:57 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xranger2013

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmosbruger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:05 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 10:56 ΠΜ MDT

Περιγραφή

the whole area had a large number of these plants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 11:46 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd3331

Ημερομηνία

Αύγουστος 2011

Περιγραφή

Female nectaring on host plant Eriogonum kearneyi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

battreetweller

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:27 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben929

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 05:46 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:54 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameet

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Περιγραφή

At the top and just below it - to the left of the Marine Blue
Forest Road 22, Kaibab National Forest, Arizona, around North Rim of Grand Canyon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scorchyru

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 03:24 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwat

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 09:18 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2016 06:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nicetim

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:22 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easmeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 01:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

These are Beameria ansercollis, but iNat does not have a taxon page for this species yet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benhutchins

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2016 04:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 04:42 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:06 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monroe12478

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2016 11:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisfojtik

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 02:28 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd3331

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 1989

Περιγραφή

Form "brucei" female eclosed on 10 Jun 1989. Caterpillar found on 6 May 1989 and reared through on Artemisia dracunculus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 03:45 ΜΜ MDT