Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected in a drift net at a known locality, with a valid USFWS permit. Approximately 3 mm long.

These are stunningly beautiful beetles in real life. 😊

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 10:30 AM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Identified to species using morphologic measurements

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 09:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 06:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 10:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 06:14 PM CST

Περιγραφή

Found under a log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

haleydaniels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 06:20 PM CST

Περιγραφή

A hint of red can be seen on the nape. Yellow-shafted subspecies has red on the nape. As it flew away I saw a white rump but didn't catch the underwing color.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2000

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A fairly common species on this 9000 acre ranch in 2000 and 2002.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrouane

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 02:01 PM UTC