Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingmojave

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2017 10:07 AM HST

Περιγραφή

The most greenish back Rufous I’ve ever banded

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορεινός Τάπιρος Tapirus pinchaque

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkaralun

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkaralun

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 10:56 AM PDT

Περιγραφή

Taricha torosa
2 Apr 2021
CA, RIV Co., Tin Mine Canyon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdwoodruff

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Quintana Roo, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bentsai

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 06:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 12:59 PM PST

Περιγραφή

5 Mar 2020
CA, SBE Co., CSUSB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin_vanallen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 10:18 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwater13

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 03:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edenfontes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarua1989

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Cima del cráter del volcán Arenal. Altura: 1670 msnm
Foto: Álvarez D.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 12:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkaralun

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 10:01 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Michoacán, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Fotos 1,2,3=Macho
Foto 4 = hembra aun que con mala calidad.
Audio 1 = Canto + llamado.
Audio 2 = Llamado del macho.
Audio 3 = Cortejo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkaralun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2015