Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 08:04 ΜΜ -03

Περιγραφή

Luz negra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2014 04:19 ΜΜ -03

Τόπος

Lagoa dos Gatos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2013 05:42 ΜΜ -02

Τόπος

Lagoa dos Gatos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 07:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 11:54 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 10:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 10:51 ΠΜ -03