Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcaceves

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 10:12 AM UTC

Περιγραφή

Killed by dogs, while eating a Texas Blind Snake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcruz1

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 12:00 PM UTC

Περιγραφή

Sorprendida devorando una lagartija en zona habitacional

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaydraines

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timcole

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 08:32 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juniperhops

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 06:57 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobwilcox

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2008

Περιγραφή

Marvelous defensive display

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinvn2

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 09:17 PM CDT

Περιγραφή

Ate a cicada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinvn2

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 09:17 PM CDT

Περιγραφή

Ate a cicada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpurvis

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 07:11 PM CDT

Περιγραφή

73" (185.4 cm) length. Found caught in fence, and already dead from heat and/or lack of water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Subadult CSL out on a cut. Image by a friend (RE).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2011 12:39 AM CDT

Τόπος

Boerne, Texas (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult found in residential yard. Contained two rough earth snakes that were regurgitated upon capture by resident. Imaged and released. GTS 1058. UTA DC 7345.

See also: http://www.inaturalist.org/observations/1064575

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2016 04:04 PM CDT

Περιγραφή

Adult DOR 24+ hours. Small Checkered Gartersnake protruding from body (upper part of image, and second image). Imaged only. GTS 2517.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 09:40 AM CDT

Περιγραφή

Large adult female killed by road crew after finding it mortally injured at roadside (head and fore body removed by shovel). Apparently this coral snake was previously run over by a car perhaps several days before (Haldea striatula meal was found extruded from its side). Desiccated nature of meal and gut support this theory. Recovered by Jesus Carlos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 02:19 PM CDT

Περιγραφή

DOR on Walnut Grove North. Note prey snake issuing forth from mid-body. Young Texas Ratsnake see: https://www.inaturalist.org/observations/51147200

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:54 AM CDT

Περιγραφή

DOR young adult male. Fresh hit (~1-2 hours old). Recent meal of a Rough Earth Snake (partially digested seen protruding from gut, see better in image # 3 and 4). Specimen retained for museum deposit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlonm

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 07:22 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romeyswanson

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 12:07 PM CDT

Περιγραφή

DOR 67+” long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yellowroses917

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 05:20 PM UTC

Περιγραφή

With Gerry Salmon and Isabella.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabel_morris

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 04:06 PM UTC

Τόπος

Smithville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james408

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 05:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netviper

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2014 07:05 PM EDT

Περιγραφή

Bayshore Blufflands 2014 Herpetological Survey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 09:33 AM EDT

Περιγραφή

DOR juvenile (overheated). Imaged only. GTS 3047.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 03:42 PM EDT

Περιγραφή

Dead young adult. Overheated on black plastic wetland barrier. Imaged only. GTS 3057.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 08:11 AM EDT

Περιγραφή

Large adult male caught in fence at construction site. Recovered and released. Imaged only. GTS 3059.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 09:06 AM EDT

Περιγραφή

Large adult imaged after removal from fencing on a construction site. Imaged only. GTS 3061.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 01:36 PM EDT

Περιγραφή

Young adult male removed alive from drift fencing and released. Imaged only. GTS 3072.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Remains of a large adult in plastic netting. In barn. Identified thru size and remaining skin with keeled scales and partially white venter. Imaged only. GTS 3233.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 07:22 AM EDT

Περιγραφή

Subadult found dead on silt fencing used as an apron across wetland. Death likely due to overheating. Collected. GTS 3206.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015 10:40 AM CST

Περιγραφή

Preying on American Robin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannysanders

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating DOR whiptail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradlynd

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 03:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victormozqueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 05:26 PM UTC

Περιγραφή

Small copperhead. Baby, juvenile? She was eating another snake but could tell what kind. Need ID only on the one eating the other snake. Not the one being eaten. But if you can go ahead. Thank you.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 07:00 PM CDT

Περιγραφή

Adult copperhead (20" TL) observed feeding on a juvenile Western (Texas) Ratsnake (Pantherophis obsoletus) and imaged by Jan Tauer (homeowner) in her garden area. Second image w yardstick shows better detail of the prey ratsnake. Copperhead was dispatched and discarded. Images used with permission of Jan Tauer. Copperhead was alive in the first image and dead in the second.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayfisher

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020

Περιγραφή

Male of undescribed species, currently lumped with S. paisano. This male was dug up from his tube and had recently molted. Currently alive in captivity. Same individual as the post here: https://www.inaturalist.org/observations/46840931.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 08:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennaroelofson

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020

Τόπος

Hamilton, ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

I found a milk snake wrestling with a chipmunk. When I went over to investigate, the chipmunk disappeared into a hole about a foot away, so I believe she was defending his burrow or babies from the milk snake?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff32

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 10:33 PM CDT

Περιγραφή

This snake struggled but pealed a 1/2 dried up frog off the road capitalizing on a free meal. I’ve witnessed this numerous times but this is a first of a dried up frog embedded into the asphalt. This snake worked so hard to peal it out.

With Liza Adams

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinedaperez

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff32

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 11:18 PM CDT

Περιγραφή

With Gerry Salmon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Sonoran Mountain Kingsnake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgang_wuster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2006

Τόπος

Alotau, PG-MB, PG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t234g023

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscientist

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bchambers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 08:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielbecerra1

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 05:40 AM +13

Περιγραφή

Falsa Coralillo Real Mexicana encontrada dentro de vivienda (en trampa de ratas).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Beneath rock on hillside alongside two Rena dulcis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sterling74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 07:42 PM MDT

Περιγραφή

Possible Elaphe guttata. Found near parking lot in early evening, after sunset.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2004

Περιγραφή

4 July, 2004; 9:30 PM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_rochford

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Nuevo León, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckylookinthrualens

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 05:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trans-pecos-herpetology

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

found AOR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlott

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2012 04:00 PM CDT

Τόπος

Atascosa County (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult male. Specimen apparently killed by feral cats between 0930 and 1600 hr. Stomach contained cicada nymph and an adult Tantilla gracilis. 49.3 cm TTL; 8.6 cm TAIL.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Check this out. Last year we saw a hummer get caught and eaten by a large mantis. The mantis was sitting on one of the feeders. I never heard of that happening before. We’ve been feeding hummers and have had dense populations of hummers at our feeders for 25 years now, and we had never seen this before last year. We have seen several instances of large female black-and-yellow garden spiders catching and eating hummers, but lots of mantises are around and so far as we've seen, they have never caught a hummer until last year.

Today a mantis caught a hummer and is eating it right now. The mantis with its prey is sitting on the persimmon bush/tree that is right by the feeders.

It looks like it could be the same mantis, but I googled mantis longevity and apparently a year is the maximum lifespan, so this has got to be a new mantis. It is possible, maybe even likely that this is the offspring of the huge female mantis that caught the bird last year, as she was the only big mantis in the area we ever saw. Maybe mantis catch hummers all the time, but we just don’t see them do it, and I think it is a pretty rare behavior. This one couldn’t have learned the behavior from a mother she never saw. Is there an inheritable bird-eating trait in that particular lineage? I guess it's a simpler hypothesis that it's a trait for quicker growth or larger than average size, and that just allows them to include hummers on the menu by late summer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

montanaclan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2003

Τόπος

Montana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2016

Περιγραφή

spotted by TomV

close up pix pending

saw this last year too

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2011 08:35 PM CDT

Τόπος

Atascosa County (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen had killed and was attempting to swallow a fledgling House Sparrow.