Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweettoil

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2012 10:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genesis_medina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:46 AM UTC

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

roelofvdb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2014 06:33 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 07:20 PM ACDT

Περιγραφή

Hybanthus monopetalus