Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

jophophora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

So cute!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 12:38 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sverkamp

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanuka

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 03:25 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:03 AM CDT

Περιγραφή

3041877 Ranidae FROG

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόκοτα (Tetrastes bonasia)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:49 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulswitzer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2012 02:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcatbrad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:58 AM EDT

Περιγραφή

HUGE population!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 07:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2005 08:20 AM PST

Τόπος

Shinyalu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Rondo Retreat, Kakamega, Kenya

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slsfish

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 09:30 AM NZDT

Τόπος

Waipori Falls (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in fast moving water in Nothofagus forest.

Note acute tip, marginate lamina 2/3 up the phyllid with indent at connection , base with main phyllid border overlapping marginate lamina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

isaacmorris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 12:26 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny-m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 05:05 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitemongoose

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

“A Boy Named Sue”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_girl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 01:17 PM CST

Τόπος

Riviera, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I love this sooooo much 🥺❤️

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 12:29 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 01:02 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:17 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2016 10:16 AM PST

Περιγραφή

Réserve du Méjean, Lattes, France

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_long

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 08:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 04:01 AM EDT

Περιγραφή

Hunter Camera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacmorris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danelle

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 04:39 PM CDT

Περιγραφή

Less than 2 inches long, found about 2 meters from the river

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielb98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 02:21 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielb98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

tom1177

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_diaz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 09:20 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

noahh44

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 01:39 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymie

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 08:16 AM HST

Τόπος

Menasha, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

askalotl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 11:58 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:41 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejasviwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 12:46 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 04:27 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bimmy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 01:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 01:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole1072

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srgcook

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:08 AM CDT

Τόπος

Andover (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natepow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallardil

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 05:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbutler3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 04:37 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdsommer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

tamandua2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 08:30 AM CDT

Τόπος

Elwood, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:18 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

griffbray

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A Northern Leopard Frog in a marsh. Note the two rows of round spots along the back.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

griffbray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 01:07 PM EDT

Περιγραφή

A Green Frog on the stone border of a pond. Note the dorsolateral ridges along the back.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejasviwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021

Περιγραφή

Observed with @arlakshmi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 01:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

meganhanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

friendofnature2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 08:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 01:02 PM NZST

Περιγραφή

On plywood. ID by Jessica Beever.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanj02

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 12:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 01:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffyinca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 08:18 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpr2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milodoingstuff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:05 PM BST

Τόπος

London (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hola56789

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:36 PM UTC

Τόπος

Snake Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

Rattlesnake Lake, White Lake Grasslands Protected Area, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasspd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:44 AM CDT

Τόπος

Sycamore, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Large female captured as part of ongoing study.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 04:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasspd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isoetes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 10:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nip13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:21 AM CDT

Τόπος

Wilmette, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blastcat

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 02:07 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 06:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 04:19 PM EDT

Περιγραφή

With a mosquito.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickeydylan

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:34 AM UTC

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u1033043

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 10:57 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 02:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ukidlucas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:49 AM EDT

Περιγραφή

One eye was red, probably sick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasindu_dilshan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:42 PM +0530

Τόπος

Padukka, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horsepuppy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 08:32 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mannac

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotstewart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 09:41 AM UTC

Τόπος

Marquette, MI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hartleyoutdooreducationcenter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 02:42 PM EDT

Περιγραφή

3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michele_grabke

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 07:41 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 03:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_mcclain925

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 12:17 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 05:02 PM EDT

Τόπος

Parkland, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delbachert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 03:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:37 PM EDT

Τόπος

Parkland, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Lighting didn't work out with me on this one...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lma82

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:11 PM EDT

Περιγραφή

Dozens of us were monitoring this bull from very far away as it grazed in the wetland below the ridge. At some point he decided to find out what the fuzz was all about and he walked up the hill toward us. He was totally chill, he let us take pictures and calmly walked away. This was an awesome experience during the first day of my first trip ever to Teton/Yellowstone region! :-D

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdleaves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:45 PM EDT

Τόπος

Ravena, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 07:55 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasspd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 02:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 04:08 PM EDT

Τόπος

Parkland, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I have no idea what they were rolling/carrying

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mufffin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer hognose!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidchan282

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:52 PM CDT