Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 09:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:08 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Site was subject to a controlled burn in early 2022. About 1.5 years since fire.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledw

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 05:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledw

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 05:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markberry

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 04:05 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Compared with herbarium records.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 01:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 01:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 12:34 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 02:02 ΜΜ SAST

Τόπος

Inhoek, Malgas. (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 01:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 02:42 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 02:39 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 01:14 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 11:39 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 01:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 01:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 03:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 11:47 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 11:21 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023

Περιγραφή

GF 912 Locality and date have been corrected.

See https://www.inaturalist.org/observations/190995062

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 02:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 03:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023

Περιγραφή

GF 935, date and locality have been updated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 02:10 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 01:31 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 11:22 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 09:54 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 10:34 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Pink form on higher slopes, white form on lower slopes / watercourses?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 11:57 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Stachys on upper slopes generally in this area pink, and in watercourses white..?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 07:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:57 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 01:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 06:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 03:42 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Annaul. Flowers terminal. Mauve to pink.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

Short annual like in appearance. Not woody. Not as pungent as Stachys aethiopica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

GF301

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:14 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπάραγος (Γένος Asparagus)

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 10:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπάραγος (Γένος Asparagus)

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

michelledw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:38 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:31 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:28 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:25 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:17 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:12 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:47 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:33 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:37 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 02:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 01:15 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 01:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 04:04 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:34 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 10:38 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 12:08 ΜΜ SAST

Τόπος

Kykoedie, Overberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 11:49 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 02:40 ΜΜ SAST

Τόπος

Inhoek, Malgas. (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:51 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 01:31 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 11:59 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 01:21 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugene_hahndiek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 11:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 01:14 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 10:15 ΠΜ SAST

Τόπος

Lofdal, Overberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 11:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 10:04 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 12:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 12:45 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 03:36 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 12:35 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 03:00 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 05:18 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 01:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:09 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 11:55 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 04:43 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 12:54 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:27 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 11:21 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:29 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_georgala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:16 ΠΜ SAST

Τόπος

Napier, WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Color variations.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 10:06 ΜΜ SAST

Ετικέτες