Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkoontz

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 04:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 03:41 ΜΜ CDT

Τόπος

Caledonia, IL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Illinois strawberry! Stem pubescence spreading

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mn2010

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 10:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doingr8

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 09:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathymeehan

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 07:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 05:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία Η Δρακόντειος (Artemisia dracunculus)

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marylarsonnaturephoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantha_chavez

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bozbabe

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 06:41 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkestrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjelen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:38 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Maybe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladyliatris

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:53 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Super cool variegation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curlysumac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 02:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found on north-facing slope in mesic forest at Elton Fawks Nature Preserve.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa973

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022

Τόπος

Hampton, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvarick

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 06:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjelen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 07:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersoncruz

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curlysumac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjelen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 06:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

A Silphium but this foliage doesn’t look familiar to me

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersoncruz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 06:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersoncruz

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 06:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 11:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_fairy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 08:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curlysumac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyndie

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 11:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2018 01:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 01:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtneydoes

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efstirn

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjelen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 08:21 ΜΜ CDT

Τόπος

Milan, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calvertm

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 06:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksonfrost

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 08:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 10:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james2900

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This is from a wetland restoration site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersoncruz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2012 02:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duane3

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 04:05 ΜΜ CDT

Τόπος

East Moline (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helianthelsa

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I think the nutlets are constricted at the base

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

jjelen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:04 ΜΜ CDT

Τόπος

Milan, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlanzone

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:09 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjelen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:05 ΜΜ CDT

Τόπος

Milan, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Same plant in flower one month earlier: https://www.inaturalist.org/observations/174229014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 01:48 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammophila

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 12:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Μουριά (Morus nigra)

Παρατηρητής

jessetex27

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 05:10 ΜΜ CDT

Τόπος

Rock Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 06:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

A single plant with perigynia abnormally narrow, terminal spikes frequently sessile, often with 2 staminate spikes. Typical plants were abundant in the area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:59 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcatbrad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2019 10:15 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgraveolens

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:50 ΜΜ CDT

Τόπος

Glenview, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paigeshafer

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 11:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lajacob2

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:06 ΠΜ CDT

Τόπος

Charleston, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piinedrop

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 02:00 ΜΜ CDT

Τόπος

Lockridge, IA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_walter

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob170

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 07:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:37 ΠΜ CDT

Περιγραφή

remnant pioneer cemetery prairie. The area needs work and areas are being choked by sumac and Rubus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_raso

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 05:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Why is it so pink???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis_nyberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 12:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Cespitose, leaves >7mm wide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregh2

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Handful of clumps in a ravine and more in the marginal area of a pond at the opening of the ravine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natle

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 10:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelsimassengale

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 09:14 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony695

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 06:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afaningita

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Wapello, IA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Port Louisa NWR, Little Fox Pond trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelmc

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ishelbizzle

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Muscatine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hleab

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 07:40 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rl7

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 05:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan8

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efstirn

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 12:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natle

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 09:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brett203

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 02:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerinngunnr

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 09:32 ΠΜ UTC

Τόπος

Princeton, IA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 11:23 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νάνα Κερασιά (Prunus pumila)

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 07:31 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

matt56

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2016 01:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt56

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 12:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersoncruz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2011 05:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowsley

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 03:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mn2010

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2017 12:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregh2

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 05:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Looking at research grade observations, I haven't been able to tell a difference in the shade of green or the shininess of the leaf blade. The only meaningful difference is in the leaf bases. Loy R. Phillipe found a population of Ophioglossum pusillum within 1000ft of this one in 2012 that is connected to this trail and growing in the same habitat. https://midwestherbaria.org/portal/collections/individual/index.php?occid=4892266&clid=0. There's also observations like this one https://www.inaturalist.org/observations/145978108

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hleab

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 04:21 ΜΜ CDT

Τόπος

Conesville, IA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csrowan

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 09:05 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britter77

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 09:44 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britter77

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duane3

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 04:28 ΜΜ CDT

Τόπος

East Moline (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)