Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adlaimeneses

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 12:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aligig

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 03:07 ΜΜ CST

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornelio_chable

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 02:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 07:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 11:25 ΠΜ CST

Τόπος

Purulha, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 07:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 07:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 06:57 ΠΜ CST

Τόπος

Zunil, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 06:30 ΠΜ CST

Τόπος

Zunil, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 11:23 ΠΜ CST

Τόπος

Patulul, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tato

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 03:49 ΜΜ CST

Τόπος

Jalapa, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markk178

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 07:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jospr66

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioovalle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 05:45 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found inside my dogs drink water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 08:07 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 08:25 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

telus_tig_diego_escobar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 11:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raisd_bywolves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 08:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

tboney777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 11:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 09:57 ΠΜ EST

Τόπος

Patulul, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 03:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 12:01 ΜΜ CST

Τόπος

Sibinal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

payes06

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 05:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 02:08 ΜΜ CST

Τόπος

Flores, Peten, GT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnaeacahill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 10:55 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

payes06

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 01:04 ΜΜ CST

Τόπος

Jutiapa, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 08:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleensettevendemie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 10:43 ΠΜ CST

Περιγραφή

On the arch of Late Harvest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 02:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 07:36 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 12:31 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 01:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 10:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

cornelio_chable

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 02:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Flores, GT-PE, GT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2012 11:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 01:39 ΜΜ CST

Τόπος

Poptún, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornelio_chable

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 03:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noverholtz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 07:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noverholtz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 11:44 ΠΜ CST

Τόπος

Cobán, GT-AV, GT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noverholtz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 08:39 ΠΜ CST

Τόπος

Cobán, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 11:58 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

First time I see a dark, nearly black, dragonfly. So beautiful. Near flooded wood dock. Lake Petén Itzá shore, El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 12:54 ΜΜ CST

Περιγραφή

Very little insect. Vegetation area, pretty shade. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calvarezgua

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 05:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 07:59 ΠΜ CST

Περιγραφή

Alrededores El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 07:20 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 09:48 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 11:48 ΠΜ CST
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

maxchang_gt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapayoa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2001

Τόπος

Flores, GT-PE, GT (Google, OSM)

Περιγραφή

Strong low-end filter because of wind.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholaskl

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 09:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholaskl

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 02:04 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholaskl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 03:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholaskl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 03:00 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholaskl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 12:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 07:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 06:15 ΠΜ CST

Τόπος

@TLT (Google, OSM)

Περιγραφή

Golden-fronted Woodpecker drumming heard briefly at beginning of recording; Laughing Falcon and Northern-Beardless Tyrannulet singing in background; Long-tailed Manakin can also be heard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adlaimeneses

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 09:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adlaimeneses

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 08:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 08:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joset1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 03:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noverholtz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 02:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 09:17 ΜΜ CST

Τόπος

Patulul, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 10:19 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:01 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 08:36 ΠΜ CST

Περιγραφή

Orillas lago Petén Itzá, El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 12:31 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanitoescamilla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 03:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tato

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 12:21 ΜΜ CST

Τόπος

Jalapa, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 02:09 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 12:58 ΜΜ CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenoragz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulexeuropaeus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 08:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019 01:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuedeleonlux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanemar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellen_dahinten

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 11:34 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Alrededores laguna Salpetén, Flores, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alitzel_abil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022

Τόπος

Guatemala, GT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiagoldberg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 05:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronsavage

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 03:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 10:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dccopley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 04:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dccopley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 11:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

omar591

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:33 ΜΜ CST

Περιγραφή

Tiene 8 patas y 2 pedipalpos, ubicado en casa particular, vista en pared, activa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

payes06

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 12:46 ΜΜ CST

Τόπος

Jutiapa, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronsavage

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

Few observed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcire

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 07:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alemarie1617

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgedangel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 03:49 ΜΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:17 ΜΜ CST

Τόπος

Mixco, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Insecto volador

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinnbirds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 06:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

dccopley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 10:36 ΠΜ CST

Τόπος

Patulul, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

historia_natvrae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 01:46 ΜΜ CST

Τόπος

Patulul, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

historia_natvrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:13 ΠΜ CST