Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelrg77

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:13 ΜΜ CST

Περιγραφή

Hongo nido de pájaro

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Crax rubra

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Flores, GT-PE, GT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 03:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephensellers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 06:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 08:45 ΜΜ CST

Περιγραφή

Vocalización incluida.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zenzi1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:15 ΜΜ CST

Τόπος

Lanquen, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:40 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόλαιμη Πάρουλα (Setophaga caerulescens)

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 09:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 05:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianwilliams1

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2009 11:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon19

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 09:11 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcodubon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 04:01 ΜΜ CST

Τόπος

Zunil, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro3111

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

zenzi1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 05:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_hasbun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 10:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosovalle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:01 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosovalle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 04:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosovalle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 05:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgangahlmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 03:11 ΜΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tato

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 12:33 ΜΜ CST

Τόπος

Jalapa, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 02:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασματώδη (Τάξη Phasmida)

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 11:26 ΠΜ CST

Τόπος

Finca La Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafa_gestrada

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 12:20 ΜΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornelio_chable

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 10:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tato

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023

Τόπος

Jalapa, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merrin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

rhegmatorhina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:52 ΠΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)

Παρατηρητής

josuedeleonlux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:27 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fincavillaalicia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:16 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:01 ΜΜ CST

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 12:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornelio_chable

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 08:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divyacm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamest64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:01 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tboney777

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 10:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudybotzoc

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 08:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioovalle

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 04:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanemar

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 12:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 03:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 11:26 ΠΜ CST

Τόπος

Finca La Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 07:07 ΜΜ CST

Τόπος

Finca La Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tboney777

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 04:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 11:31 ΠΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

???

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 07:29 ΠΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:56 ΜΜ CST

Περιγραφή

Asclepias similis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuedeleonlux

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 08:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuedeleonlux

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 08:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillithh

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 09:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsa240

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 11:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 07:53 ΜΜ CST

Τόπος

Finca La Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 04:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiomarapaiz

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 09:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biophiliagram

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:04 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele3

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 12:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele3

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 12:55 ΜΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 07:40 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 07:44 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 07:41 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 08:25 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 12:11 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 144.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 11:16 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home in El Remate village. New biodiversity around the house. Observation 147.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2013 04:59 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2016 10:35 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andredepo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 10:03 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrealmp

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 04:58 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis183

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 07:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calvarezgua

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 12:53 ΜΜ CST

Τόπος

Walden pajaros (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 10:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tboney777

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 11:21 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 01:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 12:19 ΜΜ CST

Τόπος

Flores, GT-PE, GT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishrock55

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 04:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serge_arias

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 01:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbirding

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 10:21 ΠΜ CST

Περιγραφή

Adulto con 8 juveniles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbirding

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 06:24 ΜΜ HST

Περιγραφή

Un juvenil de 4 polluelos. Tenía aproximadamente un 1 mes y siempre fue vigilado por sus padres. Llegan a un comedero de la reserva Casa Tangara dowii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 08:08 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 08:53 ΜΜ CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2012 03:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 03:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephensellers

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 04:35 ΜΜ CST

Περιγραφή

Stick of dead wood on a fence post.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhonderlin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geovanytut

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 11:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estacion_biologica_las_guacamayas

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 04:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelrg77

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alta Verapaz, GT (Google, OSM)

Περιγραφή

Saurauia serrata Moc. & Sessé ex DC.

Especie nativa que predomina en México y Guatemala. Árbol que se desarrolla en Clima Tropical Cálido.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 07:44 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treehoppergo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 10:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisstevens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 03:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feralfoxspirit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 02:19 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel1151

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:05 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 04:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 11:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonelorozco

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 08:19 ΠΜ CST