Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2018 05:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviolamothe

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Belén, AR-CT, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio_hernandez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 09:50 ΠΜ -03

Περιγραφή

Macho adulto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyp77---falklandsnature

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019

Τόπος

Falkland Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akterf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 07:33 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2013 07:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamontiel1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:19 ΠΜ -03

Τόπος

Formosa, Argentina (Google, OSM)

Περιγραφή

Capilla del Monte, Formosa, cerca de Guaycolec

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamontiel1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:00 ΠΜ -03

Τόπος

Formosa, Argentina (Google, OSM)

Περιγραφή

Capilla del Monte, Formosa, cerca de Guacolec

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2013 01:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franco310

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

franco310

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franco310

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmalonso

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 10:56 ΠΜ -03

Περιγραφή

Si usted no esta completamente seguro/a de la identificación, por favor, absténgase de identificar. Identifique hasta donde usted este seguro, por ej, orden, familia, tribu, genero, etc, y utilice el campo de comentarios para exponer su especie tentativa. Cuidemos la calidad del sitio. Gracias.

If you are not completely sure about an identification, please refrain from doing it. Identify how far you are sure about the id, eg; order, family, tribe, genus, etc... and use the comment field to expose your tentative species. Let's take care of the quality of the site. Thanks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 12:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceci63

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 03:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2016 05:05 ΠΜ -03

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR0428.JPG

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 04:34 ΜΜ -02

Περιγραφή

Comiendo la placenta de un elefante marino recién nacido

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romigaleota

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 05:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 04:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τάπιρος Της Βραζιλίας (Tapirus terrestris)

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Misiones, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 04:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianhutak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 05:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 09:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)

Παρατηρητής

silvina-acosta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 07:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabrigorleri

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 09:36 ΜΜ -03

Τόπος

PN Chaco (Google, OSM)

Περιγραφή

Juv

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naw10naw13

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Chaco, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2007 08:04 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andygo1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 01:53 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbernini

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicobc

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 02:53 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariano-fernandez-kloster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 07:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 01:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Pudu puda

Παρατηρητής

mreissig

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

Estaba con el macho pero no logré fotografiarlo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_druida

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 08:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvina-acosta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Escarabajo Tortuga

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agustinfatecha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 01:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogarabaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 07:47 ΜΜ -03

Περιγραφή

Esta vizcacha estaba así lastimada, pero viva. Me resulto un registro extraño

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 08:03 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2002 02:58 ΜΜ CST

Περιγραφή

I feel like I should post one of those warnings you see on some TV shows...."Viewer Discretion is Advised; some images may be disturbing to some viewers". After some of the road kill images that are posted on iNat perhaps this is not too bad. At least it was completely natural, unlike the slaughter caused by vehicles on our wildlife.

Between 1996-2005, I was a bird guide on 13 trips to Antarctica. During those trips I saw lots of Leopard Seal attacks on penguins, but none stands out in my mind more than this one. This adult Chinstrap Penguin had somehow escaped from the jaws of a Leopard Seal, but was mortally injured. The penguin was virtually "de-gloved" whereby its skin was almost removed from its body. The penguin struggled ashore where it stood still for 10 or 15 minutes, much to the distress of several tour participants I had with me. As the penguin stood there, several Brown Skuas began to gather about, waiting for the inevitable to happen. Slowly the penguin walked farther away and out of immediate view, with 4 or 5 skuas walking along behind it. I did not follow, but rather decided to allow the scene to unfold without my observation and intrusion. It was a reminder that nature can be tough and brutal.

Image 4 shows a small portion of the Chinstrap Penguin colony at this location.

image scanned from 35 mm slides
Bailey Head,
Deception Island,
Antarctica
29 January 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 02:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

villucas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

La Rioja, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_tocce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 04:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 06:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 10:55 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheloderus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 10:00 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago52

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορεινός Τάπιρος (Tapirus pinchaque)

Παρατηρητής

randyvickers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορεινός Τάπιρος (Tapirus pinchaque)

Παρατηρητής

arutamecotours

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τάπιρος Της Βραζιλίας (Tapirus terrestris)

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόγατα Του Geoffroy (Leopardus geoffroyi)

Παρατηρητής

nmuzzachiodi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:01 ΠΜ -03

Περιγραφή

observado durante actividad de pesca deportiva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_ame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabela2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2010

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguaraguazu

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 07:15 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

pablo_s

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2014 03:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 09:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 10:17 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariano-fernandez-kloster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 05:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romigaleota

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 10:40 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilcaniyeu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdsage

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2012

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Περιγραφή

This animal had been killed by dogs and brought back to the police at this border station. It had been dead for 2-3 days, and unfortunately, was very fly-blown.
When I returned to the area the next year, a policeman said that the dogs had killed a second animal, during July of 2012.
They are completely subterranean, living inside of a small cavity. They move forward by digging away the dirt in front with their enormous claws (pictures 8-19), and passing it under their belly to behind them, where, with their blunted rump and armored tail (pictures 6-7), they compact this fresh dirt into a new "plug" of compacted dirt.
The soil of the Larrea desert immediately surrounding the station is too hard a substrate for this species to live in. I think that the animals live in the damp sand that fills in the meanders in the adjacent Río Colorado. This soil would be the kind that they could burrow in and probably has many more arthropods for them to feed on.
An expert in this species told me that this animal represents the most southwestern locality for the "pichi ciego".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdwilcox51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόγατα Του Geoffroy (Leopardus geoffroyi)

Παρατηρητής

susanagomez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021

Περιγραφή

Gato montés cazando un coipo, casi de su mismo tamaño.
Observado el 19 / 9 / 21
( no puedo poner la fecha de observación )
https://avesdeloberia.blogspot.com/2021/09/sabias-que-el-gato-montes-puede-cazar.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2014

Περιγραφή

Adult female. This is probably the most well studied population of this species in the country.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2011 06:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 09:22 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianlescano

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 04:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javatru

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2009 07:51 ΜΜ -05

Τόπος

La Mar, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Recorded on the road to San Antonio town.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walterprado

Ημερομηνία

Ιούλιος 2007

Τόπος

Chaco, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangtaboas

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 05:41 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 10:46 ΠΜ -03

Περιγραφή

Este hurón cazó un pato, lo mató golpeándolo contra el piso y luego lo metió en la cueva. Sabía que era cazador de roedores, no de aves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos1447

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Formosa, AR-FM, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkcthornton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Santa Cruz, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Puma stalking two hares in Torres del Paine National Park, Patagonia, Chile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguaraguazu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federico1969

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Santa Fe, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Formosa, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos1792

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Περιγραφή

Encontrada al costado de una ruta de tierra, al borde del bosque nativo de la zona

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar213

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 10:24 ΜΜ CST

Περιγραφή

Albino individual of black vulture (Coragyps atratus) next to two other vultures with normal coloration. Note the radical contrast in coloration and the absence of melanin in the retina.

Address: Nosara beach, Nicoya, provincia de Guanacaste, Costa Rica.

Recorded date: 2019/03/25

Credits: José Venegas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:30 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiocliff

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:45 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibalakd

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2010 03:34 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierchiavone

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 08:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acosta91

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 06:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura-_-

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 07:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegocarau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Neuquén, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Anta, AR-SA, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoleiva

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 10:21 ΠΜ -03

Περιγραφή

Sherman L
Sexo=Macho
CC=148.3
C=166.6
P=43.9
O=14.35
Peso=175.4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caralb71

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:42 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierchiavone

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 08:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnomg

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 02:28 ΜΜ -03

Τόπος

RECS (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 12:30 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_bonanno

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 10:27 ΠΜ -03

Περιγραφή

Lamprea capturada por lobo marino de un pelo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 01:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 09:55 ΜΜ -03

Ετικέτες