Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 12:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ansel_oommen

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022

Τόπος

Riverside park (Google, OSM)

Περιγραφή

Time lapse of newly emerged monarch caterpillar feeding while oleander aphid molts: https://giphy.com/gifs/milkweed-common-aphid-oF5DRBahltEAe7SFn8

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:02 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλάτανος (Γένος Platanus)

Παρατηρητής

schoenitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:32 AM EDT