Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

girishanagha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:47 ΠΜ IST

Περιγραφή

Single bird sitting on a small tree in rainy morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shan_tanu

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 08:56 ΜΜ IST

Περιγραφή

with eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girishanagha

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 03:52 ΜΜ HST

Περιγραφή

This is Catacanthus incarnatus, otherwise known as the Man-Faced Stink Bug.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girishanagha

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 09:16 ΜΜ HST

Περιγραφή

Black scorpion wandering on forest floor, lit under UV light torch. Got to see this amazing hunt and eating.