Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2016 11:00 AM -05

Περιγραφή

Hover fly. It (and several others) seemed to be attracted to the bright green chairs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018

Περιγραφή

¡Qué ojos!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasquez-insectos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 12:09 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estebanalzate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2017 11:47 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 12:08 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanpa

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:16 PM -05

Τόπος

Vda. Marquez (Google, OSM)

Περιγραφή

No recuerdo la ubicación exacta. Fue en la vereda Márquez (la Calera-Cundinamarca)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 02:02 PM EDT