Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 01:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Rosette gall on Cascade Aster

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattunitis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2010 01:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Galls on Common Box (Buxaceae: Buxus sempervirens). These were most likely last season's galls as there are several visible exuviae left by the exiting adult midges. For those that are interested, there are photos of intact galls from this same plant considerably earlier in the year here:
https://www.inaturalist.org/observations/69096553

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 07:18 ΜΜ SAST

Περιγραφή

8.5mm
Came rappelling down from the thatch roof overhang.

At first, it played dead (last two pictures), but then it realised it was just a photo shoot and it posed quite nicely, showing off its dapper outfit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 05:46 ΠΜ SAST

Περιγραφή

A scrappy expanse of silky refuges and capture webs littered with body parts of previous victims. When preferred prey is entangled, the female spiders emerge from their 'nests' and overpower it by grabbing its extremities. In this case, a wasp https://www.inaturalist.org/observations/9319446.
Presumably they inject venom because after a minute or so the prey stops struggling. Then they snip it out of the web and carry it into one of several 'nests' or refuges.
Unwanted prey, often beetles (see https://www.inaturalist.org/observations/9319435 ) are also killed but sometimes left in the web, uneaten. Ants, in this case, Maranoplus ( https://www.inaturalist.org/observations/9319390 )scavenge around the periphery of the webs, feasting on unwanted beetles or other left-overs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anand_james

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 07:25 ΠΜ IST

Περιγραφή

Size: less than two cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ensiirkalla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2019 04:20 ΜΜ CST

Τόπος

Gunung Mekongga (Google, OSM)

Περιγραφή

Large mandibles the length of the forelegs, 43mm wingspan with iridescent purple sheen to the wings.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lee_i1978

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

Aphid of some sort but the suction cup structure beneath is what is confusing. Any ideas/information?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 04:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t7iguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 10:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsealy

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 07:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found nearly dead.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastefanidis

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

South Arm Marshes , Ladner, B.C. CA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 09:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

gall on berberis**

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Stem swelling (gall) on Pearly Everlasting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2002

Τόπος

Rafsai, Morocco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgwright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 12:30 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myerssusan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2019 03:42 ΜΜ PST

Τόπος

Mokwam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abritton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

Found lying exposed on dirt road, next to dry savannah bushland in rural residential area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 04:53 ΜΜ EST

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 03:46 ΜΜ UTC

Περιγραφή

I have no idea what this is. There's entire orders of tiny arthropods I'm not familiar with beyond name and general morphology, but still, it's strange to get good clean shots of a thing and still have no idea what I'm looking at.

Edit: We have a professional ID! https://bugguide.net/node/view/1977688/bgimage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Camponotus floridanus major

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claggy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~6-7mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_erb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2009 07:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 02:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Stem gall on Pearly Everlasting with 5x 3mm black pupae inside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galat-luong_anh

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2004 12:00 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfaucher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2016 05:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Painted Sandgrouse (Pterocles indicus), DSC_2426.JPG

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilderness_botswana

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 03:52 ΜΜ CET

Περιγραφή

In sand was disturbed by digging.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bssmnt52

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 03:07 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Consuming catchweed bedstraw (Galium aparine)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidingguida

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 11:48 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Midge galls in Red Oasier Dogwood fruits

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 03:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Eggs? of some presumed parasitoid on the wing cells and veins of a live Schistocerca nitens which was having some trouble flying (short, weak sallies).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steiblys

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 07:58 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Rasti po ąžuolo žieve.
Found under oak bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2018 10:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 12:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

First time I’ve seen a leafminer on a maple

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beastmaster_briere

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 01:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

🍄❓Growing on blackberry vines

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2017 04:51 ΜΜ PDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On saskatoon - G. clavipes?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On hawthorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 12:30 ΜΜ +10

Τόπος

Madang, PG-MD, PG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2015 01:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Scotch Broom (Asteraceae: Cytisus scoparius).

For reference/comparison:
http://influentialpoints.com/Gallery/Ctenocallis_setosa_broom_hedgehog_aphid.htm

(Thanks to my partner-in-crime, @psyllidhipster, for the assist in identification.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 11:24 ΠΜ HKT

Τόπος

lugard road (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 05:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiandoak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:35 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Originally spotted on the rata in some images, moved for a better focus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 12:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Nymph on the underside of a nettle leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 12:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gall on Red Alder (Betulaceae: Alnus rubra). Found on the ground below the tree.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020

Περιγραφή

Rockland hammock, on fallen stick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2014

Περιγραφή

compare with Observation 231787

Substrate: on twig of living Rubiaceae

Habitat: Northwest Andean montane forest (NT0145)

Collectors: D. Newman & R. Vandegrift

Collection #: RLC1323

Photomicrography and molecular data forthcoming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 12:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This observation is for the fungi.

Western Thatching Ant (Formica obscuripes) clinging to grass stem, with unknown entomopathogenic fungi. The two springtails are Entomobrya triangularis and appeared to be eating either the ant, the fungi, or both. Photos of the same ant one day earlier (with abdomen still intact) are here:
https://www.inaturalist.org/observations/99149670

Observation for the ant is here:
https://www.inaturalist.org/observations/99151521

Observation for the springtails is here:
https://www.inaturalist.org/observations/99151881

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2014 02:06 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkirillov

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 03:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Saskatoon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 01:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilately

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Tentative identification, molecular analysis forthcoming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:59 ΜΜ PST

Περιγραφή

In Bigleaf Maple leaf litter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2015 01:03 ΜΜ CST

Τόπος

Montagu Pass (Google, OSM)

Περιγραφή

Cephalelus sp. | Montagu Pass, Western Cape, South Africa

Believe it or not, this is a leafhopper. In South Africa, this tribe (Cephalalini) apparently feeds exclusively on the endemic plant family Restionaceae.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 02:58 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_h

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 08:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I have never seen anything quite like this. It is parasitized?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srose891

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2011 12:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

growing on a hemlock branch and also on leaf debris underneath a rock overhang along the trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 01:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Larva on the underside of a leaf on Salmonberry (Rosaceae: Rubus spectabilis).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 10:41 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 09:31 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 01:22 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 01:43 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siburanlai

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2018 09:11 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 04:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Lancaster, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Amazing abundance -- saw 1000s

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

Pretty sure these other observations are of the same infected springtail, but at different times. They were found in almost exactly the same place (within 1 inch since the last observation with no other infected springtails in sight)

https://inaturalist.ca/observations/113840926

https://inaturalist.ca/observations/113840927

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 01:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found this wonderful opilionid deceased in a spider's web. I sincerely hope I'm lucky enough to see a live one in the future.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponpon42

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 11:26 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Probably a bat parasite.
Probablement un parasite des chauves-souris.

⌀ 3,8mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 02:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Moderately sized, not a small fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonewolf13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 09:28 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 12:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

There dozens of these scorpionflies active in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 12:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

3x on Arbutus, credit to Harsi for finding them

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 03:01 ΜΜ AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

in Picea sitchensis cone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 12:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on lonicera leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abachner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rooting weevil inside the root of purple loosestrife that was dug up. This species is hard to find since their young mature inside roots and the adults are active at night. This is an approved biocontrol species for the noxious weed purple loosestrife, to help maintain and reduce the vigor and spread of this weed. There are also 2 other more common biocontrol insect species for purple loosestrife. This is a private location near where the Sammamish River meets Lake Washington

http://invasives.wsu.edu/biological/hylobiustransversovittatus.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsemikkelsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 04:32 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A good proportion of flowers on some of the Tansy Ragwort (Senecio jacobiae AKA Jacobeae vulgaris) flower heads contain a maggot. The flowers are matted, and fall out easily. Inside, it is hollow, with a single maggot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:39 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

The fungus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elepaio

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 04:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On a fallen leaf from a Bigleaf Maple (Sapindaceae: Acer macrophyllum).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on lemna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 07:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Garry oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 01:16 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Parasitizing miner still in mine (Phyllocnistis populiella) observed separately: https://www.inaturalist.org/observations/54323504

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 03:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on populus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radbackedsalamander

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 03:17 ΜΜ EST

Τόπος

Holyoke, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Host is Conocephalum salebrosum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 11:01 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Been waiting to see this mushroom for a few years after gawking at it on the cover of MOTRC every day.

Thank you for the inspiration @leptonia @noah_siegel

Growth in primarily conifer second and old growth forest with interspersed hardwoods. Plenty of Russula nigricans around but not at the site of this fruiting.

Small sclerotia present upon further examination at home.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 12:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In a web on the underside of a large chunk of fallen Red Alder bark.

[NOTE: It is possible that the last photo in the series is a different spider under the same piece of bark.]

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 08:15 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 08:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bombusmixtus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 12:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Scoured fallen aspen leaves and was able to find two leaves with the galls. When the galls were opened only frass remainded.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capuche_noire

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 05:30 ΜΜ CET

Τόπος

Meyrin (Google, OSM)

Περιγραφή

Avec ses bébés

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airgel

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:07 ΜΜ +08

Περιγραφή

Peculiar behaviour. Got a few quick photos before they (presumably) woke up and flew off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 02:08 ΜΜ PST

Περιγραφή

On the side of an outbuilding.