Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekyorks

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 09:55 AM EDT

Περιγραφή

Very fragrant, just one seen at this inland site with Sandy soils

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlajeanlauter

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 12:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fake_id

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2016 11:51 AM EDT

Τόπος

Newry, ME 04261 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Του Κάμπου (Trifolium campestre)

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2016 01:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Maine, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkirk304

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcblume

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 04:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 11:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmaloney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 11:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joekunk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 05:41 PM EDT

Περιγραφή

Large area of Scarborough River Sanctuary field populated with Creeping Thistle, Cirsium arvense, leaves bleached by Phoma macrostoma. Duplicated from thistle ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenmitsiaris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2015 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylejones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2015 05:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickdunham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 04:50 PM EDT