Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakherbouregaoui

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020

Τόπος

Kairouan (Google, OSM)

Περιγραφή

The specimen was found out of the known range of the only Hyla species that we can find in Tunisia (Hyla carthaginiensis). Also the patterns on the back of the specimen are not known in this species. Also the exact location of the specimen in Kairouan is unknown

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 08:31 PM CEST

Τόπος

Tunis, Tunisia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornisamu

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 02:43 AM SAST

Τόπος

Tinghir, Marokko (Google, OSM)

Περιγραφή

©Jaro Schacht

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolface

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 01:28 AM CEST

Τόπος

Seraïdi, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 01:47 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 08:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

aimasouarab

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 05:45 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

jean_marc_mercier

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2015 07:19 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 03:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakherbouregaoui

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 04:48 PM CEST

Τόπος

Takelsa, Tunisia (Google, OSM)

Περιγραφή

A new species described in 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 11:25 AM HST

Τόπος

Tindouf, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubis2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 07:44 AM CEST

Τόπος

Alger (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drdonna

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 05:48 PM CDT

Τόπος

Tunis (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw on reddit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 06:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica46

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020 10:37 AM CET

Περιγραφή

Ragno della botola Sardo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

leajuergens

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Tunisia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη Η Λοβωτή (Argiope lobata)

Παρατηρητής

andrea788

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 09:28 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica)

Παρατηρητής

r1cc4rdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 03:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam1294

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Tazrouk, DZ-TM, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sven9r

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018

Τόπος

Nuoro, Italien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocram1977

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 03:32 PM UTC

Τόπος

Ilbono (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molanic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Orbweavers Family Araneidae

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 12:11 AM CET

Τόπος

Tunis, Tunisia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yasminam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2015 10:21 AM SAST

Περιγραφή

Found in a pot of pelargonium flowers (scented geranium)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohamedfadly

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 02:45 PM EEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

millfieldshackney

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 02:48 PM CEST

Τόπος

21.8887..., 0.0... (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allelus-algeria

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 03:05 PM UTC

Τόπος

Algiers (Google, OSM)

Περιγραφή

Mesure dans les 10 millimètres , lui manque une pattes trouver comme ça

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 06:28 PM CEST

Τόπος

Tikjda, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 04:18 PM CEST

Τόπος

Tikjda, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akheloufi

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 03:42 PM BST

Τόπος

Batna, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 03:45 PM CEST

Τόπος

Tunis, Tunisia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2007 10:49 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 12:15 AM CET

Τόπος

Tunis, Tunisia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 06:16 PM CET

Τόπος

Raoued (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniele157

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 04:55 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demetztobias

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 07:35 PM CEST

Τόπος

Tan-Tan, MA-GE, MA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_atailia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 12:45 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertmatthieu

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 01:34 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hieieyhdiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 08:29 AM SAST

Περιγραφή

Trouvée morte sur ma terrasse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flight69

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 03:38 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierreh

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 01:03 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayoub4

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 10:43 AM CEST

Περιγραφή

It's an ant-mimic spider, I don't know the species..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finrod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Oued el Dahab, EH (Google, OSM)

Περιγραφή

locally very common

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

dakhlarovers

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017

Τόπος

Oued el Dahab, EH (Google, OSM)

Περιγραφή

On its way to spin its web, we spotted this spider while walking through the plants in the artificial oasis.

We think it is A. lobata but comments and better IDs are welcome! In this, we're taking advantage of your expertise (also thanks for the A. sector obs, it helped a lot! http://www.inaturalist.org/observations/7490658)

@finrod
@sambiology
@andreapnor

Time: ca 10:30 am

Special thanks to Franck Chevalier for letting us in.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahdi2

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2018 12:37 PM CET

Τόπος

Tianest, Tunisia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akheloufi

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 06:54 PM BST

Τόπος

Batna, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahdi2

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 10:30 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahdi2

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 12:58 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 08:56 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 07:32 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 11:52 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammykernane

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 08:36 AM +01

Τόπος

Gdyel, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammykernane

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 04:49 PM +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahdi2

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 05:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karol_tabarelli_de_fatis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2015

Τόπος

Tunis, TN (Google, OSM)

Περιγραφή

Cyrtauchenius, possible???