Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 06:34 ΜΜ AKDT

Τόπος

Juneau, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 12:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In a sandplain grassland / barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on a muddy part of an otherwise clean pondshore. This is a non-native invasive species not well documented yet in New England. The last shot is not in focus. Had to grab it from a video. But is shows what it looks like from a distance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In a wet meadow in the pines. Looks much like our northern D. filiformis at this stage of growth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Περιγραφή

Several different plants from one population, all within a 5 X 10 meter area, showing the variation that occurs with this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdleaves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 09:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing on mud after dam draw down. Using Paton’s Liverworts of Great Britain to key this species I come to R. beyrichiana. The fifth photo is the spore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

@ccargill This may be of interest Chris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

It's not often that my fieldwork results in finding a new native globally rare species to add to the flora of Massachusetts, but it happened in May. ID confirmed by Vermont moonwort expert Art Gilman, author of the New Flora of Vermont. (Arthur Haines agreed as well).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 12:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

a vining species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 03:16 ΜΜ EST

Περιγραφή

Banner year for this species - normally find few if any fruits - many hundreds this year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

The spiral coil of the awns is worthy of a goldsmith's creation. So elegant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:54 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 05:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 03:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Sticking my neck way out to go to this species and I sure wish I had dissected a seed capsule, and taken better photos, but i would think by plant height alone and rhizomatous growth this would key to this species. Any thoughts or corrections are welcome.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 06:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 03:19 ΜΜ CST

Περιγραφή

What are these little fruit loop-looking things!? Help please!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 09:58 ΠΜ EST

Τόπος

Shelburne, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

109_7793.JPG

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:24 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 08:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 12:48 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing on rock - north facing. Stem length 1.5-2.0 cm, leaf length about 3 mm, pale leaf border visible with hand lens when held up to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberlitterer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifervb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 12:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Coralroot growing out of a coral fungus!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 05:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 04:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 09:50 ΠΜ EDT

Τόπος

Saco, ME, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 12:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyirvinebroque

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 07:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Burlington, VT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiannatowers

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 06:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 12:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2004 01:27 ΜΜ EST

Περιγραφή

Batsto Lake, Wharton State Forest

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Jamaica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 11:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 02:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Loving the Platanthera blephariglottis