Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christatrails

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 04:17 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushycarrots

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 07:22 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerbuddy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 02:59 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbishop44

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 09:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b-rodd

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 03:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 03:42 PM EDT

Περιγραφή

Pleasant odor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 06:42 PM EDT

Τόπος

Hammonton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Absolute unit near the Burger King

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:58 PM UTC

Περιγραφή

Growing on the submerged needles of Pinus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 05:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:52 PM UTC

Περιγραφή

Pinus echinata, P. rigida, Acer rubrum area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 06:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:04 PM UTC

Περιγραφή

biofluorescent, mild taste

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 06:59 PM EDT

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 10:36 AM EDT

Τόπος

Narberth, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

44" dbh, unfortunately too unsafe to stay

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 05:19 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 01:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 02:48 PM EDT

Τόπος

Ardmore, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 02:48 PM UTC

Τόπος

Ardmore, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

with Massospora cicadina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

montco_mina

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_hippie_chick

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:39 AM EDT

Περιγραφή

On lesser celandine

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:15 PM UTC

Τόπος

Shamong, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 01:23 PM EST

Περιγραφή

What a magnificent specimen! Huge DBH, 215 years old. Probably treated each year for the EAB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 01:38 PM EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 05:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 03:06 PM EST

Περιγραφή

Very cinnamon-like fragrance

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2015 01:41 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 02:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 03:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 08:19 PM EDT

Περιγραφή

Along for the ride

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2016 11:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 12:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 05:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 03:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 01:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 12:23 PM EDT

Περιγραφή

Eastern hemlock, american beech, and birch forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 01:08 PM EDT

Περιγραφή

On eastern hemlock log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On eastern hemlock wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 06:23 PM EDT

Τόπος

Hammonton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

🦠

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 06:52 PM EDT

Τόπος

Hammonton, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 10:29 AM EDT

Τόπος

Hammonton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Decurrent gills, red spores?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 07:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 06:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 07:33 PM EDT

Περιγραφή

On holly!

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 06:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 05:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 07:06 PM EDT

Περιγραφή

Oak, beech, and yellow poplar forest. In situ pics from Bethany Teigen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 07:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 04:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 04:10 PM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 06:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 10:24 AM EDT

Περιγραφή

Some fruitbodies caps were huge: 2cm x 2 cm, 2.6 cm x 1.5 cm with a short stipe. The microscopy of four of these specimens showed the moon shaped spores with septa in some of them. Swampy area in mixed woods, in seepage. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephthebirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 12:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elzebo

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 01:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 06:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 10:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

our-celium

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on a hillside in a predominantly oak and beech inhabited area.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 05:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 04:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 03:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 02:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2016

Περιγραφή

Spores 6×10 um, thick walled.

Found in old mulch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 02:12 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 05:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 01:56 PM -05

Τόπος

Morona, EC-MS, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison10

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 11:31 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaico

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2015 12:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 09:04 PM HKT

Τόπος

Sumaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsoriano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 11:25 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 04:13 PM PST