Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 04:18 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyberoceans

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:53 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_eddy

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 04:49 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μωβ Μέδουσα (Pelagia noctiluca)

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 08:59 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakaiinstitute

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018

Περιγραφή

Photo license and credit belong to the Florida Museum of Natural History (FLMNH), the Hakai Institute, and MarineGEO | http://specifyportal.flmnh.ufl.edu/iz/ | Field Number: BHAK-6001 | This observation is a part of the collaborative work between FLMNH, the Smithsonian Institution's Marine Global Earth Observatory (MarineGEO) and Tennenbaum Marine Observatories Network, the Smithsonian's National Museum of Natural History, and the Hakai Institute

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 01:14 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_chatfield14

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:07 AM BST

Περιγραφή

Next to some goby eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernatree

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 09:18 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

am13

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 07:11 PM CEST

Περιγραφή

Length < 1cm - Depth 10m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:32 PM CEST

Περιγραφή

Conic shell without radial black lines ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:15 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaclaudiaferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 08:59 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaclaudiaferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 09:02 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:11 PM CEST

Περιγραφή

night dive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyberoceans

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 10:48 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 08:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 07:58 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 08:59 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 07:54 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 07:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 07:48 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 08:39 PM -01

Περιγραφή

Night dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 08:30 PM -01

Περιγραφή

Night dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaclaudiaferreira

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 10:15 AM WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 08:27 PM -01

Περιγραφή

2 hours night dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xavi24

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2013

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλανή Φλαμπελίνα (Flabellina affinis)

Παρατηρητής

xavi24

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2013

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 11:52 AM CET

Τόπος

Les Ferranelles (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018

Περιγραφή

Cratena sp. 2 in NSSI2

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2017

Περιγραφή

Goniodoris sp. 7 in NSSI2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elegaer

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020

Τόπος

"Picnic site" (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2017 10:15 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruseva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 10:56 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaclaudiaferreira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2012 11:12 AM WEST

Περιγραφή

Paredes do cabo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 11:31 AM CET

Τόπος

El Tascó Petit (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 11:30 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 10:53 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:25 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 08:19 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:54 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 1981

Περιγραφή

Janolus sp. 10 in NSSI2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:54 PM CEST

Τόπος

Marseille, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borisweitzmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 11:51 AM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigwart

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 08:52 AM BST

Τόπος

United Kingdom (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 02:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2017 02:15 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 09:51 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:19 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 09:34 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 09:46 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bergylta

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 01:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 02:42 PM -01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 09:54 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielor

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 04:15 PM HST

Τόπος

Lee's wreck (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgomes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2008 12:42 PM WET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:02 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:04 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtomoleoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Originally Chromodoris clenchi in Valdes, Hamann, Behrens and DuPont "Caribbean Sea Slugs". Apparently Felimida now. Some confusion as to if this is the same species displaying drastically different pattern here: https://www.inaturalist.org/observations/75497891

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielor

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:20 PM HST

Τόπος

Salt Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielor

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 02:21 PM HST

Τόπος

Newquay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peras

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 01:55 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjackland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 06:30 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whodden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020

Τόπος

Isla de Tarifa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 10:13 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_akeret

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 11:53 AM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_welch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 10:06 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

engelspaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:41 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2016 11:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016 09:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2016 02:21 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2016 02:02 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:16 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:49 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 10:13 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 05:10 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020

Τόπος

Rojos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coastalimpact

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019

Περιγραφή

Photo taken by anindya Mukherjee - Goa Aquatics

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctaklis

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 03:26 PM EEST

Τόπος

Mourtias beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoisroche

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 03:54 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinejens

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 11:15 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 02:47 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinejens

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 06:47 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuchen_huang

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 08:40 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franca2020

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 12:34 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 09:12 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minivet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2014 11:39 AM CET

Τόπος

Tingloy, PH-BT, PH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franca2020

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 02:27 PM +08

Περιγραφή

Tenellia sp. 16 in NSSI2 (probably)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinejens

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 12:02 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2010 11:05 AM WEST

Περιγραφή

Who's the original?
A large flatworm (Prostheceraeus giesbrechtii) crawls alongside a small juvenile nudibranch (Felimare villafranca). The similarity in colours and patterns is striking. But... who's mimicking the other?

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/find/hypsvill
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/hypselodoris-villafranc...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2013 12:49 PM WET

Περιγραφή

Duplicate of https://www.inaturalist.org/observations/3090730 to include the ovulid snail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daan_hoffmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2014 09:06 AM NZST

Τόπος

Kavieng, PG-NI, PG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 08:23 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaslenaremy

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2015 05:15 PM AEST