Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 06:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemonbee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 10:44 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwingsecology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:21 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwingsecology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:34 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjackson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 12:56 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spifferella

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 05:43 PM PDT

Τόπος

Julian, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Beautiful stowaway picked up while bushwhacking across what used to be a trail. Unfortunately no idea which shrub I knocked it out of but apparently ticks lived there too. 😖 Tried to gently put back into the chaparral. Hope it made it to a good plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire146963

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 07:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2014 01:38 AM PDT

Τόπος

Algodones Dunes (Google, OSM)

Περιγραφή

Imperial County, California, US

BAMONA record
http://www.butterfliesandmoths.org/sighting_details/1019278

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2014 04:24 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2015 09:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 01:06 AM PDT

Τόπος

Algodones Dunes (Google, OSM)

Περιγραφή

Imperial County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2015 07:57 PM PDT

Τόπος

Algodones Dunes (Google, OSM)

Περιγραφή

Imperial County, California, US

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2015 08:22 PM PDT

Τόπος

Algodones Dunes (Google, OSM)

Περιγραφή

Imperial County, California, US

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017 10:19 PM PDT

Περιγραφή

Algodones Dunes, Imperial County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015 12:47 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2014 12:49 AM PDT

Τόπος

Algodones Dunes (Google, OSM)

Περιγραφή

Imperial County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 11:47 PM PDT

Τόπος

Imperial Gables (Google, OSM)

Περιγραφή

Imperial County, California, US

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

lukearmstrong

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2011 09:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtrull

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 10:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

saunieindiego

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 09:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

saunieindiego

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 09:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlife77

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 12:57 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

wildlife77

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:49 PM PDT

Τόπος

Brawley, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britta_c

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 03:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas783

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 01:19 PM PDT

Περιγραφή

This moth was outside in the rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ragatzleooz

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 09:12 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_greg

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 05:41 PM PDT

Περιγραφή

Rather unusual coloration - a Spotted Tussock Moth without spots!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ca_photo_hobbyist

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Ετικέτες